Friday, September 29, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Bây giờ là lúc đăng ký cử tri cho trưng cầu dân ý 2023: Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho việc bỏ phiếu

Cuộc trưng cầu dân ý 2023 đã được công bố sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy 14 tháng Mười bây giờ là lúc người Úc, kể cả các công dân mới và cử tri từ nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ đa dạng (CALD), hãy chắc chắn là họ đã có đăng ký cử tri và chuẩn bị sẵn sàng cho việc bỏ phiếu.

Đọc Thêm