Thursday, November 30, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Viện Bảo Tàng NVTD/UC cập nhật thông tin và tiến trình của công trình xây dựng VBT


THÔNG BÁO & THƯ MỜI

Ngày 08/08/2022

V/V Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu cập nhật thông tin và tiến trình của công trình xây dựng VBT

Kính thưa:

 • Quý vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo
 • Quý vị lãnh đạo CĐNVTD Victoria
 • Quý vị Hội Cựu quân nhân / QLVNCH in Victoria
 • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức
 • Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí
 • Quý đồng hương

Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu xin trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi họp mặt với đại diện Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành cùng các thành viên của VBT nhằm cập nhật những thông tin và tiến trình của công trình xây dựng VBT.

Chương trình được tổ chức:

 • Từ 2g đến 5g chiều
 • Ngày Chủ Nhật 21/08/2022
 • Địa điểm: Đền Thờ Quốc Tổ – 70 Knight Ave North Sunshine

Chương Trình gồm có:

 • Cập nhật tiến trình phát triển của VBT
 • Trình bày về những kế hoạch sắp tới
 • Hỏi & Đáp

Viện Bảo Tàng rất mong được đón tiếp quý vị đến tham dự. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Đỗ Hạnh, điện thoại số 0409 006 831.

Trân trọng

Đỗ Hạnh

Giám Đốc Điều Hành

VBT NVTD Úc Châu

MEETING INVITATION

8th August 2022

The Vietnamese Museum Australia (VMA) would like to invite you to a meeting with representatives of the Board of Directors, Management team and VMA members for updated information and progress of the project.

Date: Sunday 21st August 2022 Time: 2pm – 5pm

Venue: Vietnamese Culture & Heritage Centre – 70 Knight Ave North Sunshine Program:

 • Update on progress of VMA project
 • Presentation of upcoming plans
 • Q & A

For further information, please contact Mr Hanh Do on 0409 006 831.

Yours faithfully,

Hanh Do,

Operations Manager

Vietnamese Museum Australia.