Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIC giữa thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh vì COVID-19

Victoria đang trải qua một đợt bùng nổ trẻ sơ sinh vì COVID-19, với thêm 1,400 trẻ sơ sinh dự kiến ​​sẽ được sinh trong năm nay từ tháng 4 đến tháng 8.

Bộ trưởng Y tế của Victoria, ông Martin Foley cho biết con số này thể hiện sự gia tăng 5.7% về số trẻ sơ sinh được sinh trên toàn tiểu bang trong suốt thời gian báo cáo và ở một số khu vực nhất định ở Victoria, với số lượng trẻ sơ sinh đã “tăng hoàn toàn”.

“Thật kỳ lạ, nó thực sự khác biệt giữa các tiểu bang –một cách chắp vá mà sự bùng nổ trẻ sơ sinh đã áp dụng”, ông Foley nói.

Tại Dịch vụ Y tế phía Tây, có trụ sở tại Hamilton ở phía Tây Nam của Victoria, đã tăng 51% số trẻ sinh ra trong năm nay.

Mức tăng tại Bendigo Health là 43%, trong khi Ballarat Health là 38%, Kilmore là 34%, Echuca ở phía bắc Victoria là 32% và Bệnh viện Sandringham là 21%.

Western Health dự kiến ​​sẽ có thêm 348 trẻ sơ sinh được sinh trong năm nay vì sự bùng nổ trẻ sơ sinh.

Ông Foley nói: “Trong bối cảnh đó, ngay xung quanh tiểu bang nhưng ở một số khu vực nói riêng, chúng ta đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về số lượng trẻ sơ sinh được sinh ra trong hệ thống của chúng ta”.

Bộ trưởng Y tế cho biết sự bùng nổ đã gây áp lực rất lớn lên các nữ hộ sinh của tiểu bang và chính phủ đã phân phát $13.2 triệu đôla khác để hỗ trợ và tăng cường lực lượng lao động khoa sản. (NQ)