Services Australia: Cẩn thận về những trò lừa đảo


Những kẻ lừa đảo đang nhắm vào những người của các cộng đồng đa văn hóa.

Những kẻ lừa đảo giả vờ giúp quý vị xin các khoản tiền trợ cấp và dịch vụ của Services Australia, và họ tìm cách ăn cắp thông tin cá nhân của quý vị.

Họ sẽ ngỏ lời giúp quý vị xin các khoản tiền trợ cấp của Centrelink cho trường hợp thiên tai như là Australian Government Disaster Recovery Payment (Trợ cấp Khôi phục Sau Thiên tai của Chính phủ Úc), Disaster Recovery Allowance (Phụ cấp Khôi phục Sau Thiên tai) và Pandemic Leave Disaster Payment (Trợ cấp Nghỉ phép vì Đại dịch). Họ có thể ngỏ ý giúp quý vị thiết lập tài khoản myGov và kết nối quý vị với các dịch vụ. Đôi khi họ sẽ yêu cầu quý vị trả phí để họ có thể giúp quý vị thiết lập tài khoản myGov hoặc thay mặt quý vị làm đơn xin một khoản tiền trợ cấp.

Nếu lấy được thông tin cá nhân của quý vị, chúng có thể dùng thông tin này để đổi địa chỉ hay chi tiết tài khoản ngân hàng của quý vị và sau đó ăn cắp tiền của quý vị.

Để tránh bị lừa đảo, hãy bảo đảm quý vị:

  • không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân hay giấy tờ nhận dạng của mình cho những người quý vị không quen biết.
  • không bao giờ cho những người mà quý vị không quen biết sử dụng hay xem được tài khoản myGov hay các tài khoản trực tuyến khác của quý vị.
  • không bao giờ chia sẻ các mã liên kết, mật khẩu hay câu trả lời của các câu hỏi bí mật trong myGov của quý vị.

Hãy nhớ, Services Australia sẽ không bao giờ yêu cầu quý vị trả phí cho các dịch vụ của họ. Nếu cần nói chuyện với một người bằng ngôn ngữ của quý vị để giúp quý vị xin tiền trợ cấp, cơ quan có sẵn dịch vụ thông dịch. Hãy gọi 131 202 và họ sẽ giúp quý vị.

Nếu nghĩ rằng quý vị đã bị lừa đảo, hãy gọi Scams and Identity Theft Helpdesk (Dịch vụ giúp đỡ về các vụ lừa đảo và lấy trộm thông tin nhận dạng) qua số 1800 941 126. Nếu cần dịch vụ thông dịch, hãy cho họ biết và họ sẽ sắp xếp một thông dịch viên cho quý vị miễn phí. Hoặc vào trang mạng servicesaustralia.gov.au/scams để xem thêm thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị.