Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Úc cấp phép sử dụng vắc-xin Moderna ngừa biến thể Omicron


Các cơ quan chức năng của Úc vừa cấp phép cho vắc-xin ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Moderna có khả năng ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron.

Sau khi Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Úc (TGA) cấp phép sử dụng cho vắc-xin ngừa Covid-19 thế hệ mới chống lại biến thể Omicron của hãng dược phẩm Moderna, nhóm chuyên gia tư vấn tiêm chủng của nước này cũng đã ủng hộ lời khuyên của Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu và khuyên người dân Úc từ 18 tuổi trở lên nên tiêm mũi tăng cường bằng vắc-xin này.

Theo Nhóm chuyên gia tư vấn tiêm chủng Úc, nếu so với vắc-xin ngừa Covid-19 ban đầu của Moderna, vắc-xin chống lại biến thể Omicron có thể tạo ra phản ứng miễn dịch cao hơn 1.6 đến 1.9 lần đối với một số biến thể phụ của chủng Omicron bao gồm BA.1, BA.4 và BA.5.

Các chuyên gia Úc cũng khuyến cáo, khoảng cách tiêm mũi tăng cường chống biến thể Omicron với các mũi vắc-xin ngừa Covid-19 khác cũng như sau khi được xác định nhiễm Covid-19 là ít nhất 3 tháng.

Vắc-xin chống biến thể Omicron có thể được tiêm cùng lúc với các loại vắc-xin khác song không nên sử dụng như là 2 mũi vắc-xin đầu tiên được tiêm để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Vắc-xin chống biến thể Omicron của Moderna chỉ chứa 50mcg mRNA các protein đột biến của virus SARS-CoV-2 ban đầu được mã hóa và biến thể phụ của Omicron BA.1 trong khi vắc-xin Moderna được sử dụng để tiêm 2 mũi đầu tiên chứa 100mcg các thành phần này nên vắc-xin chống biến thể Omicron không thể dùng để thay thế cho 2 mũi vắc-xin đầu tiên. Hiện tại cũng chưa có dữ liệu nào về khả năng tạo miễn dịch của vắc-xin chống biến thể Omicron khi tiêm cho những người chưa bao giờ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Các số liệu hiện nay cũng cho thấy vắc-xin chống biến thể Omicron của Moderna có hiệu quả bảo vệ cao trong vòng 6 tháng sau khi tiêm.

Hiện tại, các chuyên gia tiêm chủng của Úc cũng cho rằng, vắc-xin chống biến thể Omicron cũng không nên tiêm cho người dưới 18 tuổi./. (T/H, vOV)