Thursday, November 30, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3.7% trong Tháng 10


Tỷ lệ thất nghiệp của quốc gia đã tăng 0.2% lên thành 3.7% trong Tháng 10 —khiến Ngân hàng Dự (RBA) trữ gặp khó khăn hơn trong việc tăng lãi suất trước Giáng-Sinh.

Sở Thống kê Úc (ABS) vào ngày 16/11 cho biết —trong Tháng 10, nước Úc đã tạo thêm 55,000 việc làm. Nhưng điều này không đủ để bù đắp cho thị trường việc làm đang phát triển, với tổng số thất nghiệp cũng tăng lên, tăng 27,900.

Việc làm toàn thời gian tăng 17,000, thấp hơn nhiều so với 37,900 việc làm bán thời gian được tạo thêm trong tháng.

Người đứng đầu Cơ quan thống kê lao động của văn phòng, ông Bjorn Jarvis —cho biết tỷ lệ thất nghiệp đã trở lại mức cũ vào Tháng 7 và Tháng 8.

Tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc đã tăng 0.2% lên thành 3.7% trong Tháng 10.

Ông cho biết, trong 2 tháng qua, mức tăng trưởng việc làm trung bình là 31,000 người mỗi tháng, thấp hơn một chút so với mức trung bình 35,000 kể từ Tháng 10 năm ngoái.

Ông Jarvis cũng lưu ý rằng số giờ làm việc hàng tháng của người Úc đã chậm lại.

Ông nói: “Sự chậm lại gần đây về tốc độ tăng số giờ làm việc có thể cho thấy thị trường lao động đang bắt đầu chậm lại, sau một thời kỳ tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ”.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng ở NSW thêm 0.1% lên thành 3.4%. Ở Victoria, nó đã tăng 0.3% lên 3.8% nhưng điều này phần lớn là do số lượng người đang làm việc hoặc đang tìm kiếm việc làm tăng mạnh.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng ở Queensland lên thành 4.3% và ở Tây Úc lên thành 3.8% trong khi tỷ lệ này giảm ở Nam Úc (3.6%), Tasmania (4%) và Lãnh thổ phía Bắc (4%). ACT ổn định ở mức 3.9% trong ACT. (NQ)