Khởi động giai đoạn bốn của cuộc vận động Ngăn chặn ngay từ đầu (Stop it at the Start) để khuyến khích người Úc nâng cao hiểu biết về sự tôn trọng.


Cultural Perspectives được Bộ Dịch vụ Xã hội Chính phủ Úc (Department of Social Services – DSS) giao cho việc thực hiện Giai đoạn bốn của nội dung sáng tạo và nội dung truyền thông đa dạng về mặt văn hóa và ngôn ngữ (CALD) cho cuộc vận động Ngăn chặn ngay từ đầu (Stop It at the Start). Cuộc vận động nhằm tác động để dẫn tới sự thay đổi tích cực về mặt thái độ của giới trẻ đối với vấn đề bạo hành đối với phụ nữ và sự bình đẳng giới.

Giai đoạn bốn của cuộc vận động muốn xây dựng trên nền tảng thành công của các giai đoạn trước đó và thúc đẩy sự phát triển của các cuộc chuyện trò, với trọng tâm hàng đầu là khuyến khích các nhân vật có ảnh hưởng ghi nhớ tầm quan trọng của vấn đề này, những đóng góp của họ và tác động tiềm năng của những đóng góp đó trong tương lai.

Cultural Perspectives đã triển khai một sách lược quan hệ công chúng và thu hút sự tham gia của cộng đồng cho cuộc vận động, cùng làm việc với khu vực cộng đồng CALD để khuyến khích những người lớn có tầm ảnh hưởng duy trì cuộc chuyện trò về sự tôn trọng. Cuộc vận động sẽ được truyền tới công chúng đa văn hóa qua các quảng cáo bằng các thứ tiếng và các hoạt động quan hệ công chúng, cùng với các hoạt động thu hút sự tham gia của cộng đồng.

Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội, Nghị sĩ Quốc hội, Amanda Rishworth, phát biểu rằng Chính phủ Úc cam kết làm việc để hướng tới một tương lai không có bạo hành trong gia đình, bạo hành ở nhà và bạo hành tình dục.

“Các hoạt động thu hút tham gia của cộng đồng là rất cần thiết để giúp nâng cao nhận thức về vấn đề nghiêm trọng này và để cho người trẻ được trao quyền hiểu biết về tầm quan trọng của mối quan hệ có sự tôn trọng và về việc giữ cho gia đình và cộng đồng được an toàn,” Bộ trưởng Rishworth nói.

Ông Pino Migliorino, Huân chương nước Úc, Giám đốc Điều hành và Chủ tịch Cultural Perspectives nói, “Nói chuyện với các cộng đồng đa văn hóa về mối quan hệ tôn trọng và sự bình đẳng giới sẽ cần phải có một mức độ nhất định về mặt nhạy cảm và sự hiểu biết về các sắc thái văn hóa. Thu hút sự tham gia của cộng đồng một cách phù hợp trong các vấn đề này là quan trọng hàng đầu để đảm bảo được rằng các cộng đồng sẽ ‘hòa nhịp’ với các thông điệp của cuộc vận động.”

Một hoạt động mấu chốt của cuộc vận động là việc tổ chức Tập thể các Nhân vật có Tầm ảnh hưởng Đa văn hóa (Multicultural Influencer Collective) với sự tham gia của các tổ chức và những người đại diện đa văn hóa cấp cao để họ công khai ủng hộ và tích cực tham gia cuộc vận động.

Ông Clement Meru, Giám đốc chuyên trách Tham gia cộng đồng và Dịch vụ Khuyết tật tại Dịch vụ Đa văn hoá SydWest và là thành viên của Tập thể các Nhân vật có Tầm ảnh hưởng Đa văn hóa, nhận ra rằng việc nói chuyện với giới trẻ về sự tôn trọng là một việc phổ biến bởi vì đó là một giá trị nền tảng của các cộng đồng đa văn hóa ở Úc.

“Tôi rất hãnh diện được là một phần của Tập thể các Nhân vật có Tầm ảnh hưởng Đa văn hóa. Tôi tin rằng ở cương vị là cha mẹ, người thân trong gia đình, thầy cô giáo, huấn luyện viên, chủ lao động và thành viên của các cộng đồng đa dạng của chúng ta, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trong việc đập vỡ chu kỳ của sự thiếu tôn trọng và cuối cùng là bạo hành đối với phụ nữ.”

“Khi chúng ta ghi nhớ việc nói chuyện với giới trẻ của chúng ta về sự tôn trọng, thì dù đó là cuộc nói chuyện nhỏ nhất cũng có thể tạo ra sự khác biệt, và ảnh hưởng của thay đổi tích cực đó có thể cảm nhận được vượt xa phạm vi gia đình của chúng ta, sự ảnh hưởng lan đến cả cộng đồng rộng hơn” ông nói.

“Sự tôn trọng ngày nay được nói tới nhiều hơn so với trước đây. Chúng tôi muốn các cộng đồng của chúng ta cảm thấy là họ được trao quyền để tiếp tục có các cuộc chuyện trò quan trọng này với nhau và với từng người thuộc giới trẻ.” Bà Sandra Elhelw Wright, Giám đốc Điều hành Hội đồng Định cư Úc, thành viên Tập thể các Nhân vật có Tầm ảnh hưởng Đa văn hóa phát biểu.

Các nghiên cứu đánh giá trong suốt tất cả các giai đoạn từ trước tới nay đều chỉ ra rằng cuộc vận động Ngăn chặn ngay từ đầu (Stop it at the Start) đã rất thành công   – nhất là trong việc cổ vũ các nhân vật có tầm ảnh hưởng nói chuyện về sự thiếu tôn trọng. Hơn 70 phần trăm số người có ảnh hưởng là những người nhìn thấy cuộc vận động đã hành động để giải quyết vấn đề này, như là nêu tấm gương về các hành vi tích cực hoặc lên tiếng về sự thiếu tôn trọng.

“Nghiên cứu cho thấy sự hiểu biết của chúng ta đã ngày càng phát triển sâu hơn và rõ hơn trong vấn đề sự liên quan giữa thái độ thiếu tôn trọng có thể dẫn tới bạo hành nếu chúng ta làm ngơ hoặc không xử lý. Hiện nay ở giai đoạn bốn, chúng ta có thể thấy được các tác động tích cực nhờ có cuộc vận động Ngăn chặn ngay từ đầu (Stop it at the Start). Chúng ta mong rằng các vị lãnh đạo cộng đồng, các bậc phụ huynh, ông bà, cô dì, anh em họ hàng, huấn luyện viên, tất cả những người ảnh hưởng tới cuộc sống của giới trẻ nhớ tới tầm ảnh hưởng của họ và tiếp tục nói chuyện về sự tôn trọng,” ông Pino nói.

Có rất nhiều các công cụ và tài liệu đã được dịch sẽ hỗ trợ các bậc phụ huynh, gia đình và những người nêu gương cho giới trẻ về cách làm gương về hành vi tích cực và để bắt đầu cuộc chuyện trò về sự tôn trọng với giới trẻ trong cuộc sống của chúng. Các thông tin đã được dịch ra 20 ngôn ngữ có tại trang mạng www.respect.gov.au/translated-resources/

Cuộc vận động Ngăn chặn ngay từ đầu (Stop it at the Start) được phát động trên cơ sở một sáng kiến nằm trong Kế hoạch Toàn quốc về Giảm bạo hành đối với Phụ nữ và Con cái họ 2010-2022 của Chính phủ Úc.

Nếu quý vị hoặc người nào quý vị biết đang bị ảnh hưởng bởi vấn đề tấn công tình dục, bạo hành ở nhà hoặc trong gia đình, hãy gọi tới 1800RESPECT qua số 1800 737 732 hoặc vào trang mạng www.1800RESPECT.org.au.

Ghi chú cho truyền thông: các bản quảng cáo đạt yêu cầu để phát trên truyền hình và các bản với độ phân giải cao của các quảng cáo khác có tại Translated resources – Respect.gov.au