Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Trên 40 tuổi, bạn nên đi ngủ lúc mấy giờ?


Nếu bạn trên 40 tuổi thì đi ngủ vào khung giờ này sẽ có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Đại học Exter, Vương quốc Anh công bố một nghiên cứu cho thấy sự liên quan giữa thời gian đi ngủ và nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch trên 88,000 người tuổi từ 43-79 được đeo thiết bị gia tốc kế liên tục trong thời gian đi ngủ. 

Sau đó, những người này được theo dõi hồ sơ sức khỏe 6 năm tiếp theo, bắt đầu từ năm 2006. 

Kết quả, những người đi ngủ từ khoảng thời gian từ 10h-11h đêm ít xảy ra các biến cố tim mạch nhất. So với nhóm này thì những người đi ngủ sau 12h đêm hoặc trước 10h đêm, nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch tăng tới 25%; những người đi ngủ từ 11h-12h đêm chỉ tăng khoảng 12%. (SKDS)