Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Chính phủ Andrews thông báo phòng chích North Richmond sẽ ở lại vĩnh viễn


Thủ hiến tiểu bang Victoria –Daniel Andrews đã tiết lộ rằng phòng chích an toàn gây tranh cãi ở Melbourne, nằm gần một trường tiểu học, sẽ trở thành vĩnh viễn.

Phòng chích an toàn được giám sát y tế ở North Richmond, Victoria. Hình Burnet Institute

Thủ hiến Daniel Andrews đã tuyên bố cơ sở tiêm chích được giám sát y tế gây tranh cãi ở North Richmond sẽ trở thành một cơ sở cố định lâu dài.

Nằm bên cạnh Trường Tiểu học Richmond West –phòng chích này được khai trương lần đầu tiên vào năm 2018 trong thời gian thử nghiệm trước khi được gia hạn vào năm 2021.

Nó tiếp nối từ một đánh giá độc lập do John Ryan chủ trì, đưa ra 10 khuyến nghị và nhận thấy rằng thử nghiệm đã cứu sống 63 người.

Nằm bên cạnh Trường Tiểu học Richmond West, Phòng chích an toàn được khai trương lần đầu tiên vào năm 2018 trong thời gian thử nghiệm trước khi được gia hạn vào năm 2021. Hình Sky News

Đánh giá cho biết gần 6,000 trường hợp dùng thuốc quá liều đã được quản lý thành công, điều này đã giảm bớt áp lực cho các bệnh viện địa phương. Đã có tới 350,000 lượt truy cập vào phòng chích.

Tuy nhiên, chính phủ đã loại trừ việc áp dụng một khuyến nghị, trong đó đề xuất mở rộng khả năng tiếp cận bao gồm cả việc tiêm chích đối tác hoặc đồng đẳng.

Các đề xuất khác bao gồm mở rộng hỗ trợ cho người chích và giải quyết vấn đề an toàn và tiện nghi thông qua sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các cơ quan.

Thủ hiến Daniel Andrews cho biết luật mới sẽ được đưa ra Quốc hội Tiểu bang trong tuần này để biến cơ sở này thành vĩnh viễn, sẽ được điều hành bởi Trung tâm Y tế Cộng đồng North Richmond.

Ông nói với các phóng viên vào ngày Thứ Ba 7/3: “Chúng tôi ở đây để đưa ra một số thông báo rất quan trọng liên quan đến cơ sở tiêm chích được giám sát y tế ở phía bắc Richmond.

“Sau khi xem xét toàn diện, chúng tôi chấp nhận tất cả trừ một trong các khuyến nghị và điều đó chủ yếu là để biến phòng chích được giám sát về mặt y tế ở phía bắc Richmond thành một cơ sở lâu dài.

“Một dự luật sẽ được đưa ra Quốc hội trong tuần này và chúng tôi sẽ tìm kiếm sự tán thành của Quốc hội để biến nơi đó thành một cơ sở tiêm chích đang diễn ra”.

Ông Andrews ca ngợi cơ sở mà theo ông đã thay đổi và cứu sống người dân Victoria.

Ông nói: “Báo cáo độc lập này đã chỉ ra rằng Phòng chích được Giám sát Y tế đã thành công, với 63 người dân Victoria còn sống cho đến ngày nay.

“Giờ đây, chúng tôi sẽ tăng cường dịch vụ để giúp khách hàng tiếp cận tốt hơn với các hỗ trợ xã hội, nhà ở và sức khỏe tâm thần để dịch vụ tiếp tục thực hiện những gì nó được thiết kế để làm –đó là cứu sống và thay đổi cuộc sống”.

Ông Andrews nói: “Có 63 người vẫn còn sống cùng chúng tôi, và điều đó, đối với tôi, nói rằng đây là một thành công. (NQ)