Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

THƯ MỜI: Viện Bảo Tàng NVTD/ÚC kính mời tham dự buổi lễ Ngày Nhớ Ơn Mẹ 2022


Ngày 01/05/2022

Kính thưa:

  • Quý Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu bang Victoria
  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể và tổ chức
  • Quý giới truyền thông và báo chí
  • Cùng toàn thể quý đồng hương

Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu kính mời Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu bang Victoria, các Hội Đoàn và đồng hương đến tham dự buổi lễ Ngày Nhớ Ơn Mẹ (Mother’s Day 2022).

Chương trình được tổ chức:

  • Từ 11g sáng đến 2g chiều
  • Ngày ThBy 07/05/2022
  • Tại Đền ThQuc T– 90 Knight Ave, North Sunshine Vic

Chương Trình gồm có:

  • Xổ Số – $10/vé, vé đã được bán ra hơn 1 tháng qua nhằm gây quỹ xây dựng Viện Bảo Tàng.
  • Văn Nghệ và Ăn Trưa

Viện Bảo Tàng mong được đón tiếp Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu bang Victoria cùng các Hội Đoàn và đồng hương đến tham dự. Mọi chi tiết xin liên lạc bà Bùi Quang-Kim, điện thoại số 0428 108 716.

Trân trọng

Đỗ Hạnh

Giám Đốc Điều Hành VBT NVTD Australia