Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thư Cám Ơn của Liên danh Xây dựng và Phát triển


Ngày 26/09/2022

Thư Cám Ơn của Liên danh Xây dựng và Phát triển

V/v: Cuộc bầu cử Ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria

Kính gửi:

  • Quý vị Lãnh đạo Cộng Đồng,
  • Quý vị Lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị Lãnh đạo Hội Cựu Quân nhân Victoria, Quý vị Lãnh đạo các Hội đoàn, Đoàn thể, Quý vị đại diện truyền thông báo chí, và
  • Toàn thể đồng hương.

Tiếp theo nội dung Thông báo số 10 ngày 25/09/2022 về kết quả chính thức của cuộc bầu cử Ban chấp hành Cộng đồng từ Uỷ ban Vận động và Tổ chức Bầu cử, Liên danh Xây dựng và Phát triển xin chân thành cám ơn tất cả quý đồng hương đã tham gia bầu cử theo tinh thần tự do và dân chủ của nước Úc.

Chúng tôi cũng ghi nhận sự tín nhiệm của đồng hương cho Liên danh Xây dựng và Phát triển.

Trong bốn tuần sắp tới, theo quy định, chúng tôi sẽ làm việc với Ban chấp hành đương nhiệm để tiến hành việc bàn giao hồ sơ và sổ sách với sự tham dự của Hội đồng Cố vấn và Giám sát.

Thay mặt cho Liên danh Xây dựng và Phát triển,

Phó Quốc Vân (Tổng Thư Ký)