Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông báo số 10 của Ủy ban Vận động và Tổ chức Bầu cử BCH CĐNVTD/VIC Nhiệm kỳ 2022-25


Ngày 24-09-2022

Thông báo số 10

của Ủy ban vận động và Tổ chức Bầu cử

Ban Chấp Hành Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria Nhiệm kỳ 2022-2025

Kính gửi

 • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
 • Hội cựu Quân nhân Victoria,
 • Quý vị lãnh đạo các Hội đoàn, Đoàn thể,
 • Quý vị đại diện truyền thông báo chí
 • Cùng toàn thể đồng bào

Ủy ban Vận động và Tổ chức Bầu cử trân trọng thông báo kết quả bầu cử của Hội đồng Cố vấn và Giám sát và Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tư do Victoria, nhiệm kỳ 2022-2025 như sau:

1. Hội đồng Cố vấn và Giám sát

Theo kết quả bầu cử vào lúc 20 giờ ngày 18-09-2022, Hội đồng Cố vấn và Giám sát nhiệm kỳ 2022-2025 được ghi nhận như sau:

 • Ông Nguyễn Việt Long – Chủ tịch
 • Ông Trần Khánh Dư – Phó Chủ tịch
 • Ông Lý Công Thạch – Thư ký
 • Bà Hoàng Kim Ánh – Ủy viên
 • Ông Nguyễn Hoàng Nhân – Ủy viên

Cựu và tân Hội đồng Cố vấn và Giám sát sẽ bàn giao tất cả hồ sơ sổ sách trong vòng 7 ngày sau ngày bầu cử.

2. Ban chấp hành Cộng đồng

Tiếp theo nội dung Thông báo số 9 về kết quả sơ khởi số phiếu của hai Liên danh Phục hồi và Phát triển – Xây dựng và Phát triển cùng việc kiểm đếm số phiếu vãng lai.

Căn cứ theo tinh thần buổi làm việc bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng ngày 23-09-2022 gồm hai thành viên Ban Vận động và Tổ chức Bầu cử, các Trưởng và Thư ký mỗi phòng phiếu cùng hai đại diện của mỗi Liên danh để kiểm chứng số phiếu vãng lai, đã hoàn tất vào hồi 12 giờ 30 chiều cùng ngày với kết quả đã đúc kết số phiếu bầu chính thức của mỗi liên danh đã đạt. Và theo Biên bản Tổng kết lập thành vào lúc 13 giờ ngày 23-09-2022, như sau:

 • Liên danh Phục hồi và Phát triển đạt số 878 phiếu
 • Liên danh Xây dựng và Phát triển đạt số 1,523 phiếu

Do đó, Liên danh Xây dựng và Phát triển do ông Nguyễn Quang Duy thụ uỷ đã chính thức đắc cử với số 1,523 phiếu.

Trong thời gian được quy định là 14 ngày sau ngày bầu cử, tức là tính từ ngày 19-09-2022 đến hết ngày 02-10-2022, nếu không có khiếu nại nào thì kết quả ghi nhận trong thông báo này sẽ là kết quả chính thức.

Uỷ ban Vận động và Tổ chức Bầu cử chấm dứt nhiệm vụ.

Kể từ sau ngày 02-10-2022, Ban chấp hành mãn nhiệm sẽ tiến hành việc bàn giao hồ sơ và sổ sách cho tân Ban chấp hành trong vòng 4 tuần trước sự chứng kiến của Hội đồng Cố vấn và Giám sát.

Nay thông báo

Ban Vận động và Tổ chức Bầu cử

 • Nguyễn Bình – Trưởng ban
 • Phạm Minh-Tâm – Phó ban
 • Bùi Quang Phước – Thư ký