Thông tin về PCR và RAT: Xét nghiệm tìm COVID-19


Nếu bị bất kỳ triệu chứng liên quan đến COVID-19, ngay cả triệu chứng nhẹ, quý vị nên xét nghiệm càng sớm càng tốt. Chẩn đoán sớm có nghĩa là quý vị có thể tránh lây vi-rút sang bạn bè, gia đình và cộng đồng.

Các loại xét nghiệm

Có 2 loại xét nghiệm có thể phát hiện quý vị có vi-rút COVID-19 hay không:

 • phản ứng chuỗi polymerase (PCR)
 • xét nghiệm kháng nguyên cấp tốc (RATs).

Khi nào cần xét nghiệm

Quý vị nên đến trạm xét nghiệm COVID-19 đi bộ vào hoặc lái xe xuyên qua nếu quý vị:

 • bị các triệu chứng liên quan đến COVID-19
 • là người tiếp xúc gần với người đã nhận được kết quả dương tính
 • chuyên gia y tế khuyên quý vị nên xét nghiệm.

Nếu bị các triệu chứng liên quan đến COVID-19, quý vị có thể trải qua các xét nghiệm bao

nhiêu lần cũng được (kháng nguyên cấp tốc hoặc PCR) tại trạm xét nghiệm COVID-19. Cách ly tại nhà cho đến khi nhận được kết quả.

Quý vị không cần phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 nếu quý vị:

 • không bị triệu chứng bệnh
 • đi điều trị tại bệnh viện công
 • đi đến ACT, NSW, SA hoặc Vic.

Quý vị không cần phải là công dân Úc hoặc thường trú nhân để được xét nghiệm PCR miễn phí. Muốn tìm trạm xét nghiệm miễn phí gần quý vị, hãy truy cập trang mạng bộ y tế tiểu bang hoặc lãnh thổ quý vị cư ngụ.

Sau khi đi xét nghiệm, quý vị nên cách ly ở nhà cho đến khi nhận được kết quả.

Làm thế nào để có xét nghiệm kháng nguyên cấp tốc (RATs)

Các nhà thuốc tây, siêu thị và các tiệm bán lẻ, có bán xét nghiệm kháng nguyên cấp tốc.

Kể từ ngày 24 tháng 1, người có thẻ giảm giá hợp lệ do Liên bang cấp, có thể nhận được tối đa 10 RAT miễn phí trong thời gian 3 tháng (tối đa 5 trong một tháng) từ nhà thuốc tây cộng đồng có phát xét nghiệm này.

Các thẻ giảm giá hợp lệ bao gồm:

 • Commonwealth Seniors Health Card
 • Department of Veteran’s Affairs Gold, White hay Orange Card
 • Health Care Card
 • Low Income Health Card
 • Pensioner Concession Card.

Quý vị sẽ phải đích thân đến nhà thuốc tây cộng đồng có phát xét nghiệm và xuất trình thẻ giảm giá do Liên bang cấp của mình.

Quý vị sẽ cần phải đồng ý cho nhà thuốc tây ghi nhận chi tiết thẻ giảm giá của quý vị. Nhà

thuốc tây sẽ kiểm tra và xác nhận chi tiết của quý vị, bao gồm quý vị đã được phát RAT hay chưa.

Nhà thuốc tây sẽ phát cho quý vị tối thiểu 2 RAT cho mỗi cá nhân hội đủ điều kiện. Quý vị có thể yêu cầu đến mức giới hạn RAT tối đa hàng tháng cho mỗi cá nhân hội đủ điều kiện ở bất kỳ thời điểm nào, tùy thuộc còn hàng.

Các nhà thuốc tây, siêu thị và các tiệm bán lẻ ngày sẽ càng có nhiều RAT thêm. Quý vị nên gọi điện cho nhà thuốc tây trước khi đến để bảo đảm họ đã nhận được hàng mới.

Xét nghiệm âm tính COVID-19

Nếu kết quả kháng nguyên cấp tốc hoặc PCR của quý vị âm tính, quý vị không cần tiếp tục cách ly.

Xét nghiệm dương tính COVID-19

Nếu kháng nguyên cấp tốc hoặc PCR của quý vị dương tính COVID-19, quý vị phải cách ly tại nhà ngay lập tức.

Nếu quý vị đã đi xét nghiệm PCR, bộ y tế địa phương sẽ liên lạc với quý vị.

Nếu đã kiểm tra bằng xét nghiệm kháng nguyên cấp tốc, quý vị phải thông báo cho cơ quan y tế biết. Hãy gọi cho bộ y tế nơi quý vị cư ngụ hoặc National Coronavirus Helpline 1800 020 080 để đăng ký trường hợp bị dương tính COVID-19. Muốn sử dụng dịch vụ thông dịch, hãy gọi số 131 450.