Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

21/1: Tổng kết ca nhiễm, nhập viện & tử vong tại Úc trong ngày


NSW: 46 trường hợp tử vong và 25,168 trường hợp mới; 2,743 người phải nhập viện, trong đó có 209 người ở ICU.

ACT: 2 trường hợp tử vong và 826 trường hợp mới; 62 người nằm trong bệnh viện, bao gồm 2  người trong khu ICU.

Victoria: 20 trường hợp tử vong và 18,167 trường hợp mới; 1,096 người nằm trong bệnh viện, bao gồm 121 người trong khu ICU.

Tasmania: 1 trường hợp tử vong và 866 trường hợp; 31 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 3 người trong khu ICU.

Queensland: 13 trường hợp tử vong và 16,031 trường hợp mới, 855 người phải nhập viện, trong đó có 54 người nằm trong khu ICU.

Nam Úc: 6 trường hợp tử vong và 3,023 trường hợp mới, 298 người phải nhập viện, trong đó có 33 người trong khu ICU.

Lãnh thổ phía Bắc: 0 trường hợp tử vong và 432 trường hợp mới, 62 người phải nhập viện, trong đó có hai bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Tây Úc: 0 trường hợp tử vong và 7 trường hợp mới.

Úc: 88 trường hợp tử vong và 64,520 trường hợp mới. (NQ)