Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

THÔNG BÁO VÀ KÊU GỌI: BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI VĂN NÔ CSVN NGÀY 24/04/22 TẠI CROWN CASINO


Ngày 19/04/2022

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo.
  • Hội cựu quân nhân cùng toàn thể các gia đình quân binh chủng QLVNCH.
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức.
  • Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí.
  • Cùng toàn thể đồng bào.

Ban Chấp Hành CĐNVTD-VIC và Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36 của CSVN xin trân trọng kính mời tham quý vị dự cuộc biểu tình để phản đối sự hiện diện của nghệ sĩ văn nô cộng sản từ trong nước sang.

Cuộc biểu tình sẽ được diễn ra:

Vào ngày: Chủ Nhật, 24-04-2022

Vào lúc: 11:30 – 12:30 giờ trưa

Tại: Crown Casino (bên bờ sông Yarra gần Queens Bridge, nơi có vàng)

Chúng tôi cũng xin kêu gọi toàn thể đồng bào hãy trả vé lại và tẩy chay không tham dự buổi trình diễn này.

Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Nguyễn Văn Bon qua đt số 0411 616 453.

Trân trọng kính mời.

Nguyễn Văn Bon

Chủ tịch CĐNVTD-Vic