Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông Báo: Đại Hội Thường Niên Của Cộng Đồng Người Việt Tự Do–Victoria


Kính thưa:

 • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo.
 • Hội cựu quân nhân cùng toàn thể các gia đình quân binh chủng QLVNCH.
 • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức.
 • Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí.
 • Cùng toàn thể đồng bào.

Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria xin trân trọng thông báo đến toàn thể quý vị, đại hội thường niên của Cộng Đồng Người Việt Tự Do – Victoria (CĐNVTD-VIC) sẽ được tổ chức:

 • Vào ngày Chủ Nhật, ngày 24 tháng 4 năm 2022
 • Bắt đầu lúc 1giờ 30 chiều
 • Tại Đền Thờ Quốc Tổ (90 Knight Avenue, North Sunshine)

Chương trình nghị sự gồm có phần trình bày:

 • Tài chánh
 • Sinh hoạt, dịch vụ của năm 2020-2021
 • Của ban quan trị ĐTQT
 • Hội Phụ Nữ
 • DILP (khóa lãnh đạo hai nguồn gốc)
 • Của viện bảo tàng
 • Hỏi và giải đáp

Xin lưu ý: Vì đề tài thảo luận về viện bảo tàng sẽ kéo dài nên chúng tôi sẽ dời ra sau của chương trình nghị sự và sẽ tăng thêm thời gian để xin ý kiến của đồng bào để lấy quyết định chung.

Ban chấp hành CĐNVTD-VIC xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị dành chút thời giờ quý báu đến tham dự đông đủ đại hội thường niên của Cộng Đồng.

Mọi chi tiết xin liên lạc với ông Nguyễn Văn Bon qua số điện thoại 0411 616 453.

Trân trọng kính mời.

Nguyễn Văn Bon

Chủ tịch CĐNVTD-Vic

11/04/2022