Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

THÔNG BÁO: Mạo nhận danh nghĩa Cộng Đồng để quyên góp cho ngày 30/4.


Kính gởi:

– Quý Hội Đoàn, Đoàn thể

– Quý Đồng Hương tại NSW

Gần đây có một số người mạo nhận danh nghĩa Cộng Đồng, để đứng ra quyên góp tiền mướn xe buýt, mua cờ, xin giò chả, bánh mì và nước giải khát… Và nói rằng để yểm trợ cho cuộc biểu tình Quốc hận 30/4 tại Canberra.

Cộng Đồng NVTD/NSW xin minh xác năm nay vì sự mạo danh của Ông Lê Công, cũng như vì sự an toàn về sức khỏe cho các bậc cao niên khi phải di chuyển đường xa trong lúc dịch bệnh còn đang tái phát, nên Cộng Đồng sẽ tổ chức các nghi thức Thượng Kỳ và Tưởng niệm ngày Quốc hận 30/4 tại Cabravale Park (trước Tượng Đài Chiến si Úc Việt vào lúc 10:30am Thư Bảy 30/4/2022. Và Đêm Thắp nến tại TTSHCĐ Bonnyrigg lúc 7:00 giờ tối cùng ngày.

Công Đồng NVTD/NSW lên án những hành động mạo nhận danh nghĩa Cộng Đồng để lừa bịp dư luận của những người này. Và kêu gọi Quý Đồng hương, các Thương gia đề cao cảnh giác, không cộng tác và đóng góp bất cứ thứ gì cho họ.

Cộng Đồng NVTD/NSW kêu gọi Quý Hội Đoàn, Đoàn thể và Quý Đồng hưởng ứng, tích cực đến tham dự các sinh hoạt do Cộng Đồng NVTD/NSW tổ chức.

Trân trọng

XLTV/CT/BCH/CĐNVTD/NSW

HUỲNH XEM