Thông Báo: Chương trình Ngày Quốc Hận 30/04 của CĐNVTD/NSW


Kính gởi: Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và quý đồng hương

Chương trình ngày Quốc Hận 30/04 năm nay sẽ được tổ chức với các chi tiết như sau:

Thứ Bảy ngày 30/04/2022:

  • Lúc 10:30 giờ sáng: Lễ thượng kỳ tại Cabravale Park -Tựơng đài Chiến sĩ Úc Việt.
  • Lúc 11 giờ sáng: Biểu tình nhân ngày 30/04 tại Cabravale Park.
  • Lúc 7 giờ tối: Đêm Thắp Nến tưởng niệm ngày Quốc Hận 30/04 tại: Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng: số 6-8 Bibby St, Bonnyrigg NSW 2177.

Kính mời quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và quý đồng hương tham dự các chương trình nêu trên, để ghi nhớ biến cố tang thương của ngày 30/04, khiến chúng ta phải rời bỏ quê hương vì giặc Cộng.

Trân trọng kính mời
XLTV/CT/BCH/CĐNVTD/NSW
Huỳnh Xem