Thông báo Kết quả gây quỹ Xây dựng Viện Bảo tàng nhân ngày Nhớ Ơn Mẹ 2021

Kính thưa:
• Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giao
• Quý vị lãnh đạo CDNVTD Liên bang, Tiểu bang và Lãnh thổ Úc Châu
• Quý vị lãnh đạo các hội đòan, đoàn thể, tổ chức
• Quý vị mạnh thường quân
• Cùng toàn thể đồng hương

Nhằm mục đích quảng bá và gây quỹ cho công trình xây dựng Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu, Ban Điều Hành và các thiện nguyên viên của VBT đã tổ chức một chiến dịch gây quỹ và một chương trình văn nghệ trưc tuyến với chủ đề: Nhớ Ơn Mẹ vào ngày Chủ nhật 16 tháng 5 năm 2021 vừa qua.

Chiến dịch gây quỹ đã khởi sự từ ngày 18 tháng 4 năm 2021 và kết thúc vào ngày 24 tháng 5 năm 2021 với kết quả như sau:
– Tiền trương mục đã nhận: $31,577.46
– Tiền biên nhận đã cấp: $31,577.46
– Lệ phí ngân hàng: $30.00
– Tiền đóng góp không đủ chi tiết để cấp biên nhận: $0.00
– Tổng cộng số tiền thu được: $31,547.46

Xin lưu ý: VBT xin những ai đã đóng góp qua hệ thống chuyển ngân (EFT) nhưng chưa liên lạc với chúng tôi, xin vui lòng liên lạc càng sớm càng tốt để có biên nhận khai và khấu trừ thuế.

Thay mặt cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và anh chị em thiện nguyện viên của VBT, chúng tôi xin chân thành cảm tạ toàn thể quý vị, quý đồng hương, quý anh chị em văn nghệ sĩ, ban biên tập và kỷ thuật đã tận tình đóng góp công sức và thời giờ quý báu cho chương trình gây quỹ này.

Mọi thắc mắc hay chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Đỗ Hạnh, Giám đốc điều hành VBT qua email Hanh.do@vietnamesemuseum.com.au.

TM. Hội Đồng Quản Trị và Ủy Ban Gây Quỹ VBTNVTD-UC
Nguyễn Thế Phong, OAM
Chủ tịch