Friday, September 29, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Services Australia: Kế hoạch trả tiền trợ cấp trong dịp nghỉ lễ


Services Australia, bao gồm Centrelink, Medicare và Child Support, sẽ đóng cửa trong dịp nghỉ lễ Christmas và New Year (Giáng sinh và Tết Tây).

Tất cả các trung tâm phục vụ và hầu hết các đường dây điện thoại đều sẽ đóng cửa vào các ngày:

  • Monday 27 December 2021 (Thứ Hai, ngày 27 tháng 12 năm 2021)
  • Tuesday 28 December 2021 (Thứ Ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021)
  • Wednesday 29 December 2021 (Thứ Tư, ngày 29 tháng 12 năm 2021)
  • Monday 3 January 2022 (Thứ Hai, ngày 3 tháng 1 năm 2022).

Nếu quý vị cần nộp đơn hoặc khai báo thu nhập cho một khoản trợ cấp Centrelink vào một trong các ngày này, quý vị có thể tiến hành làm các thủ tục này sớm hơn thường lệ.

Services Australia sẽ báo cho quý vị biết nếu quý vị phải khai báo thu nhập của quý vị sớm hơn.

Nếu quý vị không cần phải nộp đơn hoặc nộp báo cáo để nhận khoản trợ cấp, Services Australia có thể trả cho quý vị sớm hơn.

Vào các ngày lễ, quý vị có thể tiếp cận thông tin về các khoản tiền cấp dưỡng nuôi con của mình thông qua tài khoản Child Support Info Service (Dịch vụ thông tin về Tiền cấp dưỡng) và Child Support online account (tài khoản Tiền Cấp Dưỡng trực tuyến) của quý vị.

Khi các trung tâm phục vụ đóng cửa, quý vị có thể sử dụng tài khoản myGov để truy cập vào các tài khoản trực tuyến của quý vị, kể cả tài khoản Centrelink trực tuyến. Quý vị cũng có thể sử dụng  các ứng dụng di động Express Plus và  dịch vụ điện thoại tự phục vụ để kiểm tra ngày báo cáo của quý vị, cập nhật chi tiết hoặc báo cáo thu nhập một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về báo cáo trong kỳ nghỉ bằng cách:

  • truy cập trang servicesaustralia.gov.au/holidays
  • gọi số 131 202* để nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị về các dịch vụ và trợ cấp của Centrelink, hoặc
  • Gọi số 132 011 để liên hệ với Medicare và 131 272 cho Child Support.
  • Nếu cần thông dịch, xin hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ sắp xếp một thông dịch viên cho quý vị miễn phí.

Đây cũng là thời điểm thuận tiện để kiểm xem các chi tiết tài khoản ngân hàng của quý vị có đúng không đối với Medicare, để đảm bảo quý vị được lãnh các khoản trợ cấp được quyền hưởng. Quý vị có thể làm việc này nhanh và dễ dàng qua mạng sử dụng tài khoản Medicare trực tuyến thông qua myGov hoặc ứng dụng di động Express Plus Medicare.

Quý vị cũng có thể đọc, nghe hoặc theo dõi thông tin về các loại trợ cấp và dịch vụ của Services Australia’s bằng các ngôn ngữ khác bằng cách truy cập trang servicesaustralia.gov.au/yourlanguage

*Các cuộc gọi tới số điện thoại có đầu số ’13’ từ điện thoại nhà, bất cứ nơi nào ở Úc sẽ được tính theo một mức cước nhất định. Mức cước có thể khác nhau tuỳ vào mức cước cuộc gọi nội hạt và giữa các nhà cung cấp điện thoại.

Các cuộc gọi tới số điện thoại có đầu số ‘1800’ từ điện thoại nhà của quý vị là miễn phí. Các cuộc gọi từ điện thoại công cộng và điện thoại di động có thể bị tính giờ và bị tính cước cao hơn.