Thông báo: Buổi Lễ Thượng Kỳ Tại Hội Đồng Thành Phố Yarra

Kính thưa:
• Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
• Quý vị Lãnh đạo các Hội đoàn, Đoàn thể,
• Giới Truyền thông Báo chí,
• Cùng toàn thể đồng bào.

Như thông lệ, hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/06, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria sẽ tổ chức buổi Lễ Thượng Kỳ tại Hội Đồng Thành Phố Yarra.

Chi tiết của buổi lễ như sau:

  • Thời gian: Chủ Nhật 04-7-2021, lúc 10 giờ sáng
  • Địa điểm: Collingwood Town Hall, 140 Hoddle St, Abbotsford Vic 3067

Vì đại dịch Coronavirus, chúng ta vẫn phải giữ khoảng cách xã hội 1.5 m, và số người tham dự hiện nay giới hạn chỉ còn 300 người do Chính phủ Victoria ấn định. vì vậy xin nhắc nhở quý vị hãy tuân theo lời hướng của chính phủ VIctoria.

Mọi chi tiết xin liên lạc Kenny Trần số 0478 297 002

Trân trọng kính báo và kính mời.

Nguyễn Văn Bon
Chủ tịch CĐNVTD-VIC
27-06-2021