Wednesday, November 29, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thanh tra viên kêu gọi chủ doanh nghiệp người Việt đóng góp ý kiến về mua sắm


Tháng 8 năm 2023

Thanh tra Doanh nghiệp Gia đình và Doanh nghiệp Nhỏ của Úc, Bruce Billson, đã kêu gọi người trong cộng đồng người Việt sở hữu doanh nghiệp nhỏ tư vấn về cách cải thiện hệ thống kinh doanh với Chính phủ Úc.

Ông Billson đã phát động Cuộc điều tra để xem xét tác động của các cải cách đối với các

điều lệ về mua sắm của Liên bang Úc đối với doanh nghiệp nhỏ và đã công bố văn bản trình bày các vấn đề cũng như đang kêu gọi công chúng nộp văn bản đệ trình.

Ông Billson nói: “Cứ ba doanh nghiệp nhỏ thì có một doanh nghiệp do những người từ

nước ngoài chuyển đến Úc điều hành và những doanh nghiệp này đã có những đóng góp giá trị cho sự sinh động của cộng đồng và sức sống của nền kinh tế quốc gia”.

“Rất nhiều câu chuyện về cách di dân đã tạo dựng và khuếch trương doanh nghiệp gây cảm hứng và tôi thực sự muốn nghe ý kiến của họ về cách chúng tôi có thể cải thiện hệ thống mua sắm như thế nào”.

Trong năm 2021-22, chính phủ và các cơ quan của chính phủ đã trao 92.303 hợp đồng với tổng trị giá 80,8 tỉ đô-la.

Theo uớc tính, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được trao 55% số lượng hợp đồng hoặc 31% tính theo giá trị, trị giá gần 25 tỉ đô-la. Chỉ riêng các doanh nghiệp nhỏ đã chiếm 8,5 tỉ đô-la trị giá công việc (hoặc 10,5% tất cả các hợp đồng tính theo giá trị).

Ông Billson cho biết: “Việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ cạnh tranh toàn diện đối với các công việc của chính phủ giúp mang lại giá trị tốt hơn, hỗ trợ đổi mới và thúc đẩy năng lực tại Úc mạnh mẽ hơn – tất cả đều là những lợi ích quan trọng và đáng giá cho người đóng thuế và quốc gia chúng ta”.

“Nhiều doanh nghiệp nhỏ đã nói với chúng tôi rằng họ cảm thấy bị loại ra hẳn quy trình hoặc đơn giản là họ cảm thấy việc tìm đường đi nước bước quá khó khăn”.

“Họ không biết gì nhiều về các cơ hội mua sắm trừ trường hợp họ đã là một phần của ‘nhóm chọn lọc’ thông qua các mối quan hệ hiện có với các cơ quan mua sắm hoặc từng có trải nghiệm trước đây về việc mua sắm của chính phủ”.

“Đây là một trong những rào cản mà chúng tôi đã nghe nói đến và văn bản trình bày các vấn đề của chúng tôi nhằm tìm cách rút thêm kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc hơn khi chúng tôi nghe những gì các doanh nghiệp nhỏ và cá nhân nói về những thách thức hoặc khó khăn mà họ gặp phải khi tiếp cận chính phủ về mua sắm và những điều có thể được cải thiện”.

“Tương tự, chúng tôi rất muốn nhận được các ví dụ về các cơ quan điển hình hoặc các quy trình hay cách tiếp cận hiệu quả và cách chúng tôi có thể nhân rộng những ‘quy cách thực hành tốt hơn’ này rộng rãi trong khắp chính phủ”.

Ông Billson cho biết ông rất muốn nhận thêm ý kiến phản hồi và ý tưởng của những người sử dụng hệ thống mua sắm hoặc những người muốn nhưng không thực hiện.

Ông Billson nói thêm “Giành được hợp đồng với chính phủ có thể là việc đổi đời cho doanh nghiệp nhỏ. Như tất cả các doanh nghiệp đều biết, không gì có thể thay thế được những khách hàng tốt”.

“Một điều bực mình lớn đã được nêu bật với chúng tôi liên quan đến việc sử dụng các nhóm chọn lọc của chính phủ để trao hợp đồng. Các nhóm chọn lọc là danh sách ngắn các nhà cung cấp mà các bộ có thể sử dụng để thực hiện công việc đạt đến một mức trị giá cụ thể”.

“Tuy nhiên, việc tham gia nhóm chọn lọc này không bảo đảm sẽ có công việc. Nhiều doanh nghiệp nhỏ đã cho chúng tôi biết họ đã có tên trong nhóm chọn lọc trong nhiều năm và chưa bao giờ có ai tiếp xúc để yêu cầu báo giá”.

“Các doanh nghiệp nhỏ cũng cho biết chi phí cao cũng như thời gian cần thiết phải đầu tư để đấu thầu và các cơ quan thiếu để ý đến chi phí cơ bản này”.

“Việc cung cấp một ít hoặc không cung cấp ý kiến phản hồi khi đấu thầu không thành công cũng là nguyên nhân gây hoang mang và phiền hà”.

Ông Billson cũng ghi nhận một rào cản đáng kể đối với các doanh nghiệp nhỏ là việc cần phải có một số loại bảo hiểm đắt tiền chỉ để họ có cơ hội thực hiện công việc – mà không có gì bảo đảm cả.

Ông cho biết: “Chúng tôi đang xem xét Các Điều lệ về Mua sắm của Liên bang Úc để xem chúng được áp dụng như thế nào, bộ nào đang làm tốt và liệu có thể thực hiện thêm các bước nào nữa để cải thiện hệ thống hay không”.

Tại trang mang của ASBFEO, www.asbfeo.gov.au/procurement có văn bản về các vấn đề và các điều khoản tham chiếu cho cuộc điều tra này, đây cũng là chỗ có thể nộp văn bản đệ trình. Thời hạn nộp văn bản đệ trình đã được gia hạn đến ngày 15 tháng 9.

Chính phủ sẽ nhận được bản báo cáo của ông Billson vào tháng 12.