Làm cách nào để chứng minh kết quả RAT của tôi?

Các quy định mới đối với khách quốc tế đến Úc có nghĩa là xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) âm tính trong vòng 24 giờ sau khi khởi hành là có hiệu lực, trong khi trước đây chỉ có xét nghiệm PCR là phù hợp.