RAT: 7 Bước tự thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nhà

Sau đây là 7 bước thực hiện Xét nghiệm Kháng nguyên nhanh.