Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

8/8: Victoria ghi nhận 4,911 trường hợp mới & 1 tử vong

Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 4,911 trường hợp mới và 1 trường hợp tử vong. Con số các trường hợp của ngày hôm nay là giảm so với 5,114 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 657 người đang nằm trong các bệnh viện ở Victoria, trong đó có 37 người trong khu ICU và 8 người đang dùng máy thở.

Con số này giảm nhẹ so với 660 trường hợp nhập viện của ngày hôm qua, trong đó có 40 người trong khu ICU.

Trong số các trường hợp mới, 3,822 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh, và 1,089 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 43,110 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 69.4% những người trên 16 tuổi đã được tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)