Thursday, April 18, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Richmond: Đội phá bom điều tra thiết bị khả nghi


Đội điều tra chất nổ và đốt phá đã được gọi đến một địa chỉ ở Richmond vào ngày hôm qua Thứ Bảy —sau khi có báo cáo rằng một thiết bị đáng ngờ đã được tìm thấy bên trong một tòa-nhà căn-hộ.

Các thám tử đang điều tra sau khi phát hiện ra một thiết bị khả nghi ở Richmond.

Đội phá bom đã kích nổ một thiết bị đáng ngờ được tìm thấy bên trong một căn nhà ở Richmond vào ngày Thứ Bảy 13/5.

Cảnh sát Victoria cho biết các nhân viên đã được gọi đến nơi cư trú tại Tullo Place ngay sau 12:30 giờ chiều, sau khi có báo cáo về một thiết bị khả nghi được tìm thấy bên trong.

Thiết bị đã được kích nổ an toàn và không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng.

Các thám tử hiện đang tiếp tục điều tra.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên lạc Crime Stoppers. (NQ)