Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

THÔNG BÁO: Gây Quỹ Cứu Trợ Cho Nạn Nhân Thiên Tai Tại QLD & NSW

THÔNG BÁO: Gây Quỹ Cứu Trợ Cho Nạn Nhân Thiên Tai Tại Queensland và New South Wales


Kính gửi:

  • Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo
  • Quý vị trong các BCH/CĐNVTD tại các Tiểu Bang và Lãnh Thổ
  • Quý Cơ Quan Truyền Thông Việt Ngữ Úc Châu
  • Quý Đồng Hương Việt Nam tại Úc Châu

Kính thưa toàn thể quý vị,

Những trận mưa lớn và liên tục từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 năm nay tại Queensland (QLD) và New South Wales (NSW) đã gây ra nạn lũ lụt nhiều nơi làm nhiều người thiệt mạng, đường xá và cầu cống bị hư hại, nhiều phương tiện di chuyển bị gián đoạn, và mùa màng bị hoàn toàn tiêu hủy. Thiên tai năm nay đã gây tổn thất nhiều tỷ Úc Kim, hơn 20 ngàn nhà cửa bị hư hại, và hơn 500 ngàn người phải di tản đến những nơi an toàn để lánh nạn.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu kêu gọi, các tôn giáo, hội đoàn, tổ chức và toàn thể đồng hương trên nước Úc cùng góp bàn tay gây quỹ cứu trợ thiên tai cho QLD và NSW để thể hiện tinh thần tương thân tương trợ của người Úc gốc Việt, cũng như để đền đáp phần nào cho một xứ sở thanh bình với những người Úc tốt bụng đã cưu mang chúng ta từ những ngày đầu tỵ nạn; để cộng đồng chúng ta có thể phát triển tốt đẹp như ngày hôm nay.

Xin quý đồng hương theo dõi thông báo và hướng dẫn tại địa phương mình đang cư ngụ để hiểu rõ cách đóng góp hiện kim vào quỹ cứu trợ một cách hữu hiệu nhất. Chương trình ‘Gây Quỹ Cứu Trợ Cho Nạn Nhân Thiên Tai Tại Queensland và New South Wales sẽ bắt đầu từ ngày ra thông báo này và sẽ kết thúc vào cuối tháng 5 năm 2022.

Trân trọng,

Lê Công

Quyền Chủ Tịch CĐNVTD/LBUC

Ngày 19/03/2022

*Bản sao kính gởi các Hội Đoàn, Đoàn thể, Cơ Quan, Tổ Chức và Truyền Thông.