Deer Park: Thi thể đàn ông được tìm thấy trong xe hơi


Cảnh sát sẽ chuẩn bị một bản báo cáo cho Nhân viên Điều tra sau khi một người đàn ông được tìm thấy đã chết bên trong một chiếc xe hơi ở Deer Park vào ngày Thứ Bảy 13/5.

Cảnh sát Victoria sẽ chuẩn bị một bản báo cáo cho Nhân viên Điều tra sau khi một người đàn ông được tìm thấy đã chết bên trong một chiếc xe hơi ở Deer Park vào Thứ Bảy 13/5.

Cảnh sát Victoria cho biết các tình huống xung quanh cái chết vẫn chưa được xác định.

Không được cho có gì đáng ngờ với cái chết ở giai đoạn này, theo thông báo của Cảnh sát Victoria.

NẾU BẠN CẦN GIÚP ĐỠ

Để được giúp đỡ về những khó khăn về cảm xúc, hãy liên lạc với Lifeline qua số 13 11 14 hoặc www.lifeline.org.au

Để được trợ giúp về chứng trầm cảm, hãy liên lạc với Beyond Blue qua số 1300 224 636 hoặc tại www.beyondblue.org.au

Để được tư vấn về tấn công tình dục, gia đình và bạo lực gia đình, hãy liên hệ 1800 RESPECT (1800 737 732)

Đường dây trợ giúp của SANE là 1800 18SANE (7263) hoặc tại www.sane.org

Dịch vụ Gọi lại Tự tử — 1300 659 467

MensLine Úc 1300 78 99 78

Kids Helpline — 1800 55 1800 (dành cho thanh thiếu niên từ 5 đến 25 tuổi)

ReachOut, hỗ trợ trực tuyến dành cho thanh thiếu niên, tại www.reachout.com. (NQ)