Sunday, December 10, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Nhân viên cơ sở chăm sóc người cao niên được ưu tiên vắc-xin COVID-19 Pfizer

Vắc-xin COVID-19 Pfizer đã có cho tất cả nhân viên chăm sóc người cao niên, bất kể là họ ở độ tuổi nào.

Giáo sư Alison McMillan, Giám đốc Điều dưỡng và Hộ sinh nói rằng các biến thể COVID-19 mới đang làm thay đổi rất nhanh tình hình ở Úc và đang là nguy cơ đối với cư dân ở các cơ sở chăm sóc người cao niên và đối với các nhân viên đang làm việc ở đó.

“Điều đáng mừng là đã đạt được tỷ lệ rất cao chích ngừa cho cư dân ở các cơ sở chăm sóc người cao niên. Việc ưu tiên cho nhân viên cơ sở chăm sóc người cao niên là để đảm bảo được rằng nhân viên và những người họ chăm sóc được bảo vệ chống lại COVID-19,” Giáo sư McMillan phát biểu.

Bà Mary Patetsos, Chủ tịch Liên đoàn các Hội đồng Cộng đồng Sắc tộc Úc khuyến khích tất cả nhân viên chăm sóc người cao niên hãy hành động bây giờ để được chích ngừa.

“Là bộ phận chủ lực của lực lượng y tế và lực lượng chăm sóc người cao niên, điều hết sức quan trọng là nhân viên thuộc nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ đa dạng không ngồi chờ. Quý vị hãy nói chuyện với người quản lý cơ sở hoặc với bác sĩ về bất cứ điều gì quý vị còn lo ngại.

“Bộ Y tế có các thông tin bằng nhiều ngôn ngữ về sự hội đủ điều kiện, có hướng dẫn quý vị nên tới đâu để được chích ngừa và chỉ dẫn có những hỗ trợ tài chính nào dành cho quý vị” bà nói.

Nhân viên cơ sở chăm sóc người cao niên là tất cả những ai được tuyển dụng hay được thuê làm việc bởi cơ sở chăm sóc người cao niên hiện đang làm việc tại chỗ, bao gồm:

  • y tá và nhân viên chăm sóc cá nhân
  • chuyên viên y tế bổ trợ
  • nhân viên nấu bếp, vệ sinh, giặt đồ, làm vườn và hành chính
  • thiện nguyện viên và sinh viên thực tập, và
  • chuyên viên y tế đang cung ứng dịch vụ tại cơ sở.

“Nhân viên làm việc toàn thời, bán thời, nhất thời hoặc làm hợp đồng, kể cả người được thuê làm việc thông qua trung gian, đều được yêu cầu phải chích ngừa”, Giáo sư McMillan nói.

Các nhà cung cấp cơ sở chăm sóc người cao niên có thể tiếp cận hỗ trợ cho nhân viên nếu nhân viên cần phải rời cơ sở để đi chích ngừa hoặc không khỏe sau khi chích ngừa.

Giáo sư McMillan nói, “Chính phủ Úc đang tăng số lượng địa điểm cho nhân viên chăm sóc người cao niên có thể tới chích ngừa được càng nhanh và càng an toàn càng tốt”.

Nhân viên cơ sở chăm sóc người cao niên có thể làm gì bây giờ?

Quý vị hãy hỏi cơ sở chăm sóc người cao niên hoặc chủ lao động xem có y tế lưu động tới chích ngừa tại nơi quý vị làm việc không, hay là có địa điểm chích ngừa nào ở gần quý vị không? Để có thông tin và sự hỗ trợ:

  • Gọi cho Đường dây Hỗ trợ về Vắc-xin COVID-19 số 1800 020 080 (rồi chọn số 4), 24 giờ 7 ngày một tuần, để được giúp lấy hẹn chích ngừa COVID-19.

Nhân viên chăm sóc người cao niên được yêu cầu phải tiêm liều đầu tiên vắc-xin COVID-19 trước ngày 17 tháng 9 năm 2021.

Nhân viên chăm sóc người cao niên có điều gì còn lo ngại về việc chích ngừa hoặc muốn cân nhắc tiêm vắc-xin AstraZeneca nên nói chuyện với bác sĩ của mình càng sớm càng tốt.