Monday, June 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Hỗ trợ thêm tiền mặt cho các doanh nghiệp ở Melbourne

Chính phủ Victoria sẽ hỗ trợ thêm cho các doanh nghiệp ở Melbourne, những người tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các hạn chế về sức khỏe cần thiết.

Sau 2 tuần người dân Victoria làm tất cả những điều đúng, giờ đây chúng ta đang ở một nơi mà chúng ta có thể tiếp tục giảm bớt các hạn chế và mở lại nhiều doanh nghiệp một cách an toàn –nhưng những doanh nghiệp vẫn bị ảnh hưởng bởi các hạn chế, thì sẽ chia sẻ một khoản tiền mới trị giá $8.4 triệu đôla. Điều này sẽ hỗ trợ tổng cộng cho các doanh nghiệp được công bố trong 11 ngày qua vượt quá $500 triệu đôla.

Chính phủ trước đó đã công bố hỗ trợ $492.2 triệu đôla cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và thương gia cá thể, bao gồm Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh, Quỹ dành cho Địa điểm có bằng bia rượu và Gói Hỗ trợ Du lịch Khu vực nông thôn.

Nguồn vốn ban đầu đã hỗ trợ các doanh nghiệp bao gồm nhà hàng và quán cà phê, nhà cung cấp sự kiện, nhà cung cấp dịch vụ du lịch và chỗ ở/nhà trọ và các nhà bán lẻ không thiết yếu.

Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh cung cấp cho các doanh nghiệp đủ điều kiện bị ảnh hưởng bởi 2 tuần hạn chế, được có quyền truy cập vào khoản trợ cấp $5,000 đôla.

Khoản trợ cấp thêm $2,000 đôla nữa sẽ được cung cấp cho các doanh nghiệp ở Nội thành Melbourne phải tiếp tục đóng cửa vì các hạn chế gia hạn được công bố vào ngày Thứ Tư, bao gồm phòng tập thể dục, trường dạy nhảy và phòng tập yoga, nâng tổng số tiền dành cho các doanh nghiệp trong các lãnh vực đủ điều kiện lên $7,000 đôla.

Có tới 90,000 doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ các gói hỗ trợ được công bố trong 2 tuần qua.

Gần 70,000 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các hạn chế sau Thứ Năm ngày 3 tháng 6 năm 2021 đã đủ điều kiện để được nhận trợ cấp gia hạn từ $2,500 đôla đến $5,000 đôla và khoảng 3,700 doanh nghiệp sẽ đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp thêm $2,000 đôla mới.

Các doanh nghiệp du lịch trong khu vực nông thôn và Nội thành Melbourne nhận được khoản thanh toán bổ sung cho Du lịch được thông báo vào Chủ Nhật sẽ không nhận được khoản trợ cấp bổ sung này. Khoản trợ cấp của họ đã lên tới $7,000 đôla.

Các đơn xin cho Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh đã được mở ra và các doanh nghiệp sẽ chỉ cần gửi một đơn đăng ký để nhận được khoản trợ cấp tối đa của mình. Các khoản trả ban đầu được bắt đầu trong tuần này.

Muốn biết thêm thông tin về Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh, có sẵn tại business.vic.gov.au

Bộ trưởng Ngân khố Victoria, ông Tim Pallas cho biết: “Người dân Victoria đã kết hợp lại với nhau và bây giờ chúng ta có thể nới lỏng nhiều hạn chế theo cách an toàn, được hỗ trợ bởi những lời khuyên tốt nhất về sức khỏe cộng đồng”.

“Khoản trợ cấp thêm này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vẫn bị ảnh hưởng trong tuần tới, vì vậy họ có thể ở vị trí tốt nhất để phục hồi sau khi cửa mở lại”.

Bộ trưởng Bộ Hỗ trợ và Phục hồi Công nghiệp Victoria, ông Martin Pakula nói: “Các doanh nghiệp đang làm điều đúng đắn trên toàn tiểu bang Victoria, ủng hộ các thực hành COVIDSafe và sử dụng mã QR vì lợi ích của nhân viên và cộng đồng rộng lớn hơn. Chúng tôi khen ngợi họ vì những nỗ lực của họ”.

Còn Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhỏ, bà Jaala Pulford nói: “Chúng tôi cảm ơn từng chủ doanh nghiệp ở Victoria, những người đã giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19 –chúng tôi biết điều đó thật khó khăn và cảm ơn họ vì nỗ lực và sự hy sinh của họ”. (NQ)