Friday, September 29, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Ngân hàng Macquarie loại bỏ dịch vụ tiền mặt và cheque ở tất cả chi nhánh


Ngân hàng Macquarie đã cam kết loại bỏ dần các dịch vụ tiền mặt và cheque trên các sản phẩm ngân hàng và quản lý tài sản của mình vào Tháng 11 năm sau.

Các chi nhánh ngân hàng Macquarie sẽ ngừng sử dụng tiền mặt. Hình Twitter

Phát ngôn viên của ngân hàng kỹ thuật số, có 3 chi nhánh trên khắp Sydney, Melbourne và Brisbane —cho biết Macquarie sẽ chuyển sang thanh toán kỹ thuật số hoàn toàn như một cách giao dịch ngân hàng an toàn hơn, nhanh hơn và thuận tiện hơn.

Ông nói: “Phần lớn khách hàng của chúng tôi đã sử dụng dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số và chúng tôi đang hợp tác rất chặt chẽ để hỗ trợ chưa đến 1% khách hàng hiện đang sử dụng cheque hoặc tiền mặt để bảo đảm họ có quyền truy cập vào các phương thức thanh toán kỹ thuật số khác”.

Những thay đổi sẽ diễn ra từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024 và bao gồm việc bỏ các dịch vụ ngân hàng qua điện thoại tự động được sử dụng để thanh toán qua điện thoại.

Mặc dù khách hàng sẽ không thể gửi tiền mặt tại các chi nhánh Macquarie nhưng họ sẽ tiếp tục có thể rút tiền mặt từ máy ATM.

Macquarie không phải là ngân hàng đầu tiên không dùng tiền mặt.

Ngân hàng bán lẻ của Citi, hiện thuộc sở hữu của NAB —đã không sử dụng tiền mặt vào năm 2016, cho biết họ không đáng cung cấp dịch vụ mà ít hơn 1/20 khách hàng sử dụng. (NQ)