Liều vắc-xin COVID-19 bổ sung: Những câu hỏi thông thường


1. Tại sao tôi cần phải tiêm liều vắc-xin bổ sung nếu đã tiêm hai liều vắc-xin COVID-19?

Các chuyên gia về chủng ngừa của Úc, Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) cho biết người từ 18 tuổi trở lên có thể tiêm liều vắc-xin COVID-19 bổ sung để duy trì sức đề kháng COVID-19.

Liều vắc-xin bổ sung giúp tăng sức đề kháng để bảo vệ quý vị khỏi bị nhiễm vi-rút gây ra COVID-19, bị bệnh nặng và tử vong do COVID-19 gây ra. Liều vắc-xin bổ sung sẽ tiếp tục bảo vệ quý vị, người thân yêu của quý vị và cộng đồng quý vị khỏi bị COVID-19.

2. Nếu tôi không tiêm liều vắc-xin bổ sung thì sao?

Nếu không tiêm liều vắc-xin bổ sung, sức miễn dịch COVID-19 của quý vị có thể yếu đi. Sức miễn dịch này có thể yếu đi đến mức quý vị không còn đủ sức đề kháng để bảo vệ quý vị không bị bệnh nhiễm trùng. Nếu điều này xảy ra, quý vị có thể dễ bị nhiễm COVID-19 hoặc lây sang người khác hơn. Không ai bị bắt buộc phải tiêm liều vắc-xin bổ sung.

3. Liệu tôi có cần tiêm liều vắc-xin bổ sung mỗi năm hay không?

Lời khuyên hiện tại là tiêm một liều vắc-xin bổ sung sau khi đã tiêm liều thứ nhì. ATAGI tiếp tục xem xét dữ liệu cùng kết quả nghiên cứu và sẽ tư vấn về việc liệu có cần tiêm liều vắc-xin bổ sung, dài dài hay không.

4. Tôi nên tiêm loại vắc-xin nào cho liều vắc-xin bổ sung của mình?

Hiện thời, ATAGI khuyên nên tiêm Comirnaty (vắc-xin Pfizer) và Spikevax (vắc-xin Moderna) cho liều vắc-xin bổ sung của quý vị ngay cả khi quý vị đã tiêm vắc-xin khác cho đợt chích ngừa ban đầu. Vắc-xin Pfizer và vắc-xin Moderna là các vắc-xin đã được chấp thuận và được chuộng hơn. Quý vị cũng có thể tiêm vắc-xin AstraZeneca (Vaxzevria) như là liều vắc-xin bổ sung nếu không thể tiêm vắc-xin Pfizer hoặc vắc-xin Moderna vì lý do y tế hoặc đã tiêm hai liều vắc-xin AstraZeneca trước đây.

5. Khi nào tôi sẽ hội đủ điều kiện được tiêm liều vắc-xin bổ sung?

Quý vị sẽ hội đủ điều kiện được tiêm liều vắc-xin COVID-19 bổ sung nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên và đã tiêm liều vắc-xin thứ nhì trong đợt chích ngừa chính được ít nhất 4 tháng.

Kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2022, quý vị hội đủ điều kiện được tiêm liều vắc-xin COVID-19 bổ sung nếu đã tiêm liều vắc-xin thứ nhì trong đợt chủng ngừa COVID-19 ban đầu của mình được ít nhất 3 tháng. Người bị suy giảm miễn dịch đã tiêm 3 liều vắc-xin COVID-19 trong đợt chủng ngừa ban đầu cũng nên tiêm liều vắc-xin bổ sung phù hợp với thời điểm của những người khác trong dân chúng

6. Tại sao tôi phải đợi để được tiêm liều vắc-xin bổ sung?

Kết quả nghiên cứu cho thấy khi tiêm liều vắc-xin bổ sung sau khi đã liều vắc-xin thứ nhì sẽ làm tăng sức đề kháng để bảo vệ quý vị khỏi bị COVID-19.

7. Làm thế nào tôi biết cần tiêm liều vắc-xin bổ sung vào lúc nào?

Hãy xem tại www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages để biết lời khuyên về khi nào nên đi chích liều vắc-xin bổ sung. Trong giấy chứng nhận chích ngừa COVID-19 của quý vị sẽ có ghi ngày tiêm liều vắc-xin thứ nhì. Hãy nói chuyện với bác sĩ nếu quý vị không chắc chắn về thời điểm nên tiêm liều vắc-xin bổ sung.

8. Đi tiêm liều vắc-xin bổ sung ở đâu?

Các phòng mạch bác sĩ, nhà thuốc tây có chích ngừa, Aboriginal Community Controlled Health Services, và phòng chích ngừa của chính phủ có tiêm liều vắc-xin bổ sung.

9. Tôi làm cách nào để đặt cuộc hẹn tiêm liều vắc-xin bổ sung?

Muốn đặt cuộc hẹn này, quý vị hãy nói chuyện với bác sĩ, truy cập Vaccine Clinic Finder tại www.covid-vaccine.healthdirect.gov.au hay www.australia.gov.au hoặc gọi số 1800 020 080. Muốn sử dụng dịch vụ thông dịch, hãy gọi số 131 450.

10. Tôi có phải trả tiền liều vắc-xin bổ sung không?

Tất cả mọi người ở Úc đều được tiêm vắc-xin COVID, kể cả liều vắc-xin bổ sung, miễn phí. Tình trạng Medicare hoặc thị thực (visa) của quý vị không thành vấn đề – quý vị vẫn có thể được tiêm vắc-xin COVID-19 miễn phí, bao gồm liều vắc-xin bổ sung.

11. Có nên tiêm liều vắc-xin bổ sung trong thời gian mang thai hoặc khi đang cho con bú sữa mẹ hay không?

Nên tiêm vắc-xin Pfizer và vắc-xin Moderna là liều vắc-xin bổ sung nếu quý vị đang mang thai hoặc cho con bú sữa mẹ. Hãy nói chuyện với bác sĩ về lợi ích của liều vắc-xin bổ sung nếu quý vị đang mang thai hoặc cho con bú sữa mẹ.

12. Tôi vẫn được bảo vệ đối với những tác động trầm trọng nhất do COVID-19 gây ra hay không?

Đợt chích ngừa chính gồm hai liều vắc-xin đem lại mức độ bảo vệ cao đối với những tác động trầm trọng nhất do COVID-19 gây ra. Quý vị cần tuân theo lời khuyên y tế và tiếp tục tuân thủ các cách thức giữ an toàn như rửa tay, tránh xa người khác 1,5 mét, đăng ký chi tiết cá nhân khi vào các địa điểm và đeo khẩu trang khi cần thiết.

13. Làm thế nào để trong hồ sơ vắc-xin của tôi có ghi liều vắc-xin bổ sung?

Trong giấy chứng nhận chích ngừa COVID-19 của quý vị sẽ có ghi liều vắc-xin bổ sung. Hãy truy cập trang mạng Services Australia tại www.servicesaustralia.gov.au để biết thông tin hướng dẫn về cách nhận được bằng chứng chích ngừa COVID-19 của quý vị.

14. Thân nhân tôi sống trong cư xá cao niên hoặc trong chỗ ở dành cho người khuyết tật có nhân viên coi sóc – khi nào họ sẽ được tiêm liều vắc-xin bổ sung và bằng cách nào?

Chương trình tiêm liều vắc-xin bổ sung có liên quan đến thời điểm đã tiêm xong đợt chích ngừa chính.

Tại Úc, người có nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong được ưu tiên tiêm vắc-xin COVID-19 trước tiên. Nhiều người trong số những người được chích ngừa trước tiên giờ đây đã đến lúc được tiêm liều vắc-xin bổ sung.

Chương trình chích ngừa lưu động toàn quốc của Chính phủ Úc để tiêm liều vắc-xin bổ sung tại các cư xá cao niên và chỗ ở nội trú dành cho người khuyết tật đã bắt đầu vào ngày 8 tháng 11 năm 2021.

Ngoài ra, những người thuộc các nhóm này cũng có thể đi tiêm liều vắc-xin bổ sung tại hàng ngàn phòng chích ngừa trong cộng đồng (nhiều nơi trong số những nơi này sẽ có những cuộc hẹn ưu tiên dành cho các nhóm vừa nêu).

15. Tôi là nhân viên chăm sóc người cao niên, người khuyết tật hoặc nhân viên hỗ trợ chăm sóc tại nhà – liệu tôi có cần tiêm liều vắc-xin bổ sung để tiếp tục làm công việc của mình hay không?

Liều vắc-xin bổ sung hiện nay cũng không bắt buộc đối với nhân viên chăm sóc người cao niên, người khuyết tật và nhân viên hỗ trợ chăm sóc tại nhà nhưng rất nên tiêm liều vắc-xin bổ sung.

16. Tôi bị suy giảm miễn dịch trầm trọng và cần tiêm ‘liều thứ ba’ – liệu tôi cũng cần tiêm liều vắc-xin bổ sung hay không?

Người bị suy giảm miễn dịch đã tiêm 3 liều vắc-xin COVID-19 trong đợt chích ngừa ban đầu nên tiêm liều vắc-xin bổ sung 4 tháng sau liều vắc-xin thứ ba. Kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2022, quý vị hội đủ điều kiện được tiêm liều vắc-xin COVID-19 bổ sung nếu đã tiêm liều vắc-xin thứ ba trong đợt chích ngừa COVID-19 ban đầu đã được ít nhất 3 tháng .

17. Làm thế nào để người cư ngụ ở vùng tỉnh lỵ và vùng hẻo lánh có thể được tiêm liều vắc-xin bổ sung?

Người dân ở vùng tỉnh lỵ và vùng hẻo lánh sẽ được tiêm liều vắc-xin bổ sung giống như cách họ đã được tiêm liều vắc-xin thứ nhất và thứ nhì, ví dụ như tại phòng mạch bác sĩ, nhà thuốc tây có chích ngừa và trạm chích ngừa của chính phủ.

18. Thông tin về liều vắc-xin bổ sung có đã được dịch sang ngôn ngữ cộng đồng của tôi chưa?

Tại trang mạng Department of Health, www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages hiện có đăng thông tin về liều vắc-xin bổ sung bằng hơn 60 ngôn ngữ.

Quý vị cũng có thể gọi số 1800 020 080 để biết thêm thông tin. Muốn sử dụng dịch vụ thông dịch, hãy gọi số 131 450.

Thông tin cập nhật ở thời điểm ngày 5 tháng 1 năm 2022.