Lao Động Liên bang công bố tài trợ mới $4.7 triệu đôla cho Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu


THÔNG BÁO TRUYỀN THÔNG

Andrew Giles, Tổng Trưởng Đối lập Bộ Đa Văn Hóa Sắc Tộc Sự Vụ –Đơn vị Scullin

Daniel Mulino, Dân biểu Liên bang –Đơn vị Fraser

Tổng Trưởng Đối lập Bộ Đa Văn Hóa Sắc Tộc Sự Vụ, ông Andrew Giles (Đơn vị Scullin) và Dân biểu Liên bang Daniel Mulino (Đơn vị Fraser), vào hôm 7/5 thông báo rằng Chính phủ Lao động Albanese sẽ đầu tư bổ túc $4,700,000 cho Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu (VMA).

VMA sẽ trở thành Viện Bảo Tàng đầu tiên của Úc dành riêng cho việc bảo tồn và kể câu chuyện đáng kinh ngạc về cuộc định cư của người tỵ nạn Việt Nam tại Úc.

Cộng đồng Người Việt Tự Do đã có những đóng góp phi thường cho nước Úc. VMA mới sẽ là Viện Bảo Tàng duy nhất của quốc gia chúng ta tập trung vào việc bảo tồn và tôn vinh các di sản và văn hóa Việt Nam, bao gồm câu chuyện của ít nhất 110,000 người tỵ nạn Việt Nam được Úc chào đón từ năm 1975 đến 1995.

VMA sẽ tọa lạc tại Footscray, một khu văn hóa và trung tâm thương mại lớn ở nội thành phía Tây của Melbourne, nơi đã gắn bó với Cộng đồng Việt Nam trong nhiều thập kỷ. Việc xây dựng và vận hành bảo tàng sẽ mang lại những lợi ích kinh tế và văn hóa đáng kể và lâu dài cho Footscray và phía tây Melbourne.

Viện Bảo Tàng này sẽ là một trụ sở quốc gia đóng vai trò là đầu mối cho các cộng đồng người Việt Nam trên khắp nước Úc, tạo ra những lợi ích văn hóa to lớn cho nhiều cộng đồng người Việt sống trên khắp nước Úc.

Tiến sĩ Daniel Mulino MP, Đơn vị Liên bang cho Fraser, cho biết:

Khoản đầu tư lớn của Lao động vào VMA sẽ bảo đảm rằng người Úc gốc Việt có một không gian dành riêng để thu thập, bảo tồn và chia sẻ văn hóa và lịch sử của họ, đồng thời thể hiện những đóng góp sâu sắc và lâu dài của họ cho nước Úc.

“Sự ủng hộ của đảng Lao động dành cho VMA sẽ bảo đảm rằng những câu chuyện về những người tỵ nạn Việt Nam thoát khỏi chiến tranh và áp bức sẽ không bao giờ bị lãng quên”.

Ông Andrew Giles, Tổng Trưởng Đối lập Bộ Đa Văn Hóa Sắc Tộc Sự Vụ, cho biết:

Đảng Lao động luôn lắng nghe và đại diện cho các mối quan tâm của nước Úc đa văn hóa.

“Khoản đầu tư này vào dự án VMA sẽ tôn vinh và chia sẻ truyền thống của cộng đồng người Việt tại Úc”.