11/5: Úc ghi nhận 57,630 trường hợp mới & 51 tử vong


Úc đã ghi nhận 51 trường hợp tử vong và 57,630 trường hợp mới vào ngày Thứ Tư, với gần 7 triệu người Úc đủ điều kiện vẫn chưa nhận được liều vắc-xin tăng cường COVID-19 của họ.

Trên cả nước, hiện có 3,102 người phải nhập viện, trong đó có 114 người trong khu ICU.

Khoảng 26.5% dân số chưa tiêm liều vắc-xin COVID-19 thứ ba. Ít nhất 69.5% dân số đủ điều kiện đã được tiêm liều vắc-xin thứ ba.

Số ca bệnh đang gia tăng nhanh chóng ở Tây Úc, là nơi ghi nhận nhiều ca hơn bất kỳ tiểu bang nào khác hiện nay, trong khi đó Victoria đã ghi nhận tổng số ca hàng ngày cao nhất kể từ tháng Giêng.

Dưới đây là bản cập nhật COVID-19 của ngày hôm nay, theo từng tiểu bang và vùng lãnh thổ:

• VIC: 17 trường hợp tử vong và 13,973 trường hợp mới

• NSW: 11 trường hợp tử vong và 12,265 trường hợp mới

• QLD: 10 trường hợp tử vong và 7,427 trường hợp mới

• SA: 8 trường hợp tử vong và 4,299 trường hợp mới

• WA: 3 trường hợp tử vong và 17,033 trường hợp mới

• TAS: không có tử vong và 1,058 trường hợp mới

• ACT: 2 trường hợp tử vong và 1,242 trường hợp mới

• NT: không có tử vong và 340 trường hợp mới (NQ)