Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Kết quả VIC: Đơn vị của bạn bỏ phiếu Voice thế nào?


Người Úc đã bác bỏ hoàn toàn đề xuất về Tiếng nói Bản địa (The Voice) trước Quốc hội. Nhưng ít nhất 1 đơn vị ở Victoria đã đi ngược lại xu hướng này. Xem cử tri bỏ phiếu như thế nào ở tất cả đơn vị trên toàn tiểu bang Victoria.

Việc kiểm phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về The Voice tại Quốc hội vẫn tiếp tục diễn ra đến ngày hôm nay.

Xem cử tri Victoria bỏ phiếu trong kết quả toàn diện bên dưới.

Người dân Victoria cuối cùng đã bỏ phiếu bác bỏ đề xuất thay đổi hiến pháp, nhưng không giống như ở các tiểu bang khác, đây là một cuộc đua tương đối sít sao với 1.26 triệu người (46.6%) bỏ phiếu Yes và 1.44 triệu người (53.4%) bỏ phiếu No.

Victoria có tỷ lệ ủng hộ cao nhất cho phiếu Yes trong cả 6 tiểu bang và số phiếu Yes ở đơn vị Melbourne là cao nhất trong tiểu bang và toàn quốc (78.04%).

Xem mọi người bỏ phiếu trong khu vực bầu cử của bạn. (NQ)

Kết quả cuộc trưng cầu dân ý The Voice tại VICTORIA

Đơn vịYesNo
Aston42.0058.00
Ballarat41.5258.48
Bendigo39.8360.17
Bruce41.7758.23
Calwell43.8656.14
Casey41.9558.05
Chisholm49.5950.41
Cooper65.0234.98
Corangamite47.5152.49
Corio45.1054.90
Deakin48.6351.37
Dunkley43.6156.39
Flinders42.1157.89
Fraser56.0643.94
Gellibrand52.6747.33
Gippsland27.0772.93
Goldstein55.9144.09
Gorton38.2261.78
Hawke35.2764.73
Higgins60.0839.92
Holt43.9056.10
Hotham49.1150.89
Indi32.1767.83
Isaacs50.2149.79
Jagajaga54.0245.98
Kooyong59.3040.70
La Trobe37.7962.21
Lalor45.8254.18
Macnamara64.1035.90
Mallee21.6278.38
Maribyrnong50.5849.42
McEwen39.3360.67
Melbourne77.4322.57
Menzies44.4255.58
Monash33.5466.46
Nicholls23.8176.19
Scullin37.1062.90
Wannon31.2168.79
Wills64.2635.74
Nguồn AEC