Thursday, November 30, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

HÌNH ẢNH: Buổi Lễ Thượng Kỳ Tại Hội Đồng Thành Phố Yarra ngày 21/8


Hình Ảnh Bùi Quốc Hùng

Nhân dịp kỷ niệm Cộng Hòa Ngày Cựu Chiến Binh, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria đã tổ chức buổi Lễ Thượng Kỳ tại Hội Đồng Thành Phố Yarra, Melbourne (tiểu bang Victoria).

Buổi lễ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 21/08/2022, lúc 10 giờ sáng tại Collingwood Town Hall, 140 Hoddle St, Abbotsford.