Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Hàng ngàn cuộc hẹn tiêm vắc-xin Pfizer có sẵn ở Victoria

Bà Naomi Bromley, Phó thư ký về tiêm chủng COVID-19 đã cung cấp thông tin cập nhật về tình hình tiêm chủng trong tiểu bang Victoria.

Bà nói rằng 19,208 người đã được chích ngừa vào ngày hôm qua.

Hàng ngàn cuộc hẹn tiêm vắc-xin AstraZeneca có sẵn và cũng có sẵn dịch vụ “đi thẳng vào tiêm” (không cần hẹn trước).

Ngoài 200,000 cuộc hẹn tiêm vắc-xin Pfizer đã đặt trong tháng tới, bà nói rằng hiện đã có thêm 60,000 cuộc hẹn nữa.

Hầu hết các cuộc hẹn cho cả hai loại vắc-xin đều nằm trong chương trình của Chính phủ Liên bang, chứ không phải của tiểu bang.

Bà Bromley cho biết: “Chúng tôi có thể làm được điều này một phần vì chúng tôi đã sửa đổi khoảng cách liều thứ hai của Pfizer được khuyến nghị thành 6 tuần”.

“Bởi vì chúng tôi có thể bảo đảm cho các cuộc hẹn liều thứ hai tiếp theo khi nguồn cung của chúng tôi tăng lên đến tháng 9 và tháng 10”.

Bà cho biết 14,000 cuộc hẹn với Pfizer có sẵn mỗi tuần bắt đầu từ tuần đầu tiên của tháng 8 đến hết ngày 5 tháng 9. (NQ)