HƯỚNG DẪN: Tiêm vắc-xin COVID-19 từng tiểu bang

Việc triển khai vắc-xin của Úc đang tăng lên sau một thời gian khởi đầu chậm chạp, với hơn 1 triệu liều hiện được tiêm mỗi tuần.