DANH SÁCH: Tìm nơi gần nhất để chủng ngừa Covid-19 tại VIC

Sau đây là danh sách đầy đủ những nơi tiêm chủng ngừa Covid-19 tại tiểu bang Victoria theo thứ tự A-Z. Nếu muốn tìm tiệm thuốc tây gần nhất xin xem cuối bản tin.