BỘ Y TẾ NSW: Những điểm chính ngày Thứ Sáu 27/8

     NSW đã ghi nhận 882 ca nhiễm COVID-19 trong nội địa trong vòng 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua. Thật đáng buồn là có hai người đã tử vong.

     Xin cảm ơn đến 143,000 người đã đi chủng ngừa vào ngày hôm qua. Hiện nay chúng ta đã đạt tới 6.2 triệu liều chủng ngừa đã được tiêm, và gần 62% dân số đã nhận được liều chủng ngừa đầu tiên. Nếu quý vị chưa đi chủng ngừa, hãy đặt hẹn khẩn cấp qua trang mạng nsw.gov.au

     Vùng Greater Tây Sydney và Tây Nam Sydney vẫn chiếm hơn 80% số ca nhiễm. Nhớ đảm chắc quý vị biết được các luật lệ phong tỏa nơi khu vực của mình và hãy tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn. Thêm vào đó chúng tôi muốn mọi người lưu ý đối với vùng Camden và các nơi còn lại của khu vực chính quyền địa phương Penrith. Xin mọi người hãy cẩn thận thêm nữa.

     Đã có hơn 118,000 cuộc xét nghiệm vào hôm qua. Xin quý vị nhanh chóng đi xét nghiệm nếu có triệu chứng gì dù là nhẹ nhất hoặc nếu quý vị là người tiếp xúc của một ca nhiễm. Việc này đặc biệt quan trọng tại Tamworth, Merimbula, Picton và Nyngan.

     Chúng tôi có một kế hoạch để học sinh đi học trở lại kể từ ngày 25 tháng Mười.

Sẽ có các biện pháp nghiêm ngặt được thực hiện và một phương cách xếp xen kẽ đang bắt đầu với Vườn trẻ và Lớp 1. Lớp 2, 6 và 11 sẽ đi học trở lại từ ngày 1 tháng Mười Một. Tất cả các nhóm lớp còn lại sẽ đi học trở lại từ ngày 8 tháng Mười Một.

     Kỳ thi HSC sẽ được dời lại cho đến ngày 9 tháng Mười Một. Một thời khóa biểu mới sẽ được thông báo vào tháng Chín.

     Tất cả những người nào làm việc trong một khuôn viên nhà trường đều phải chủng ngừa trước ngày hoặc vào ngày 8 tháng Mười Một. Sẽ có các cuộc hẹn chủng ngừa ưu tiên cho các giáo viên. Chúng tôi rất vui lòng khi thấy mức chủng ngừa hiện nay đã rất cao.

     Xin cảm ơn tất cả mọi người đã hợp tác với ngành giáo dục và y tế để hỗ trợ các học sinh và phụ huynh. Chúng ta mong đợi để chào đón các học sinh trở lại đi học theo một cách thức an toàn và hợp lý.

     Chúng ta rất may mắn có được một hệ thống y tế có tài nguyên và được kết nối rất hữu hiệu. Chúng ta đã thực hiện nhiều công việc khắp hệ thống để đảm bảo lực lượng làm việc của chúng ta được trang bị đầy đủ, được huấn luyện đầy đủ và luôn cập nhật.