Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Động đất 2.2 độ Richter rung chuyển phía bắc Melbourne


Một trận động đất nhỏ được cảm nhận vào sáng sớm ở các vùng phía bắc Melbourne.

Vùng phía bắc Melbourne bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 2.2 độ Richter. Hình Geoscience Australia

Trận động đất ở Roxburgh Park, cách Melbourne CBD khoảng 20 km về phía bắc —có cường độ 2.2 Richter ngay trước 4:30 giờ sáng Thứ Hai 25/9.

Theo Geoscience Australia, 46 người đã cảm nhận được nó.

Tuy nhiên —chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương tích do trận động đất gây ra.

“Một trận động đất mạnh 2.2 độ Richter ở độ sâu 10km xảy ra lúc 4 giờ 29 sáng nay với tâm chấn gần Roxburgh Park ở phía bắc Melbourne”, SES Victoria viết trên X, trước đây là Twitter.

“Một số ‘báo cáo cảm thấy’ đã được Geoscience Australia nhận được nhưng rất may là không có báo cáo nào về thiệt hại”.

Trận động đất sáng Thứ Hai xảy ra đúng 31 ngày sau trận động đất mạnh 2.7 độ Richter làm rung chuyển Bacchus Marsh –một vùng phía tây nằm cách Roxburgh Park gần một giờ.

Trận động đất làm rung chuyển thị trấn vào lúc 2 giờ 48 sáng ngày 25 tháng 8, với dữ liệu của Geoscience Australia cho thấy nó cũng xảy ra cách mặt đất khoảng 10 km. (NQ)