Monday, May 27, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIC: Nộp đơn xin trợ cấp Thảm Họa COVID lên đến $600 đã mở

Người dân Victoria hiện có thể nhận được khoản trợ cấp Thảm Họa lên tới $600 đôla, nếu công việc của họ bị ảnh hưởng bởi tình trạng phong tỏa hiện tại.

Chương trình trợ cấp Thảm họa COVID-19, do chính phủ Liên bang điều hành, đã được giới thiệu trong đợt phong tỏa trước đó của Melbourne và được tăng cường trong đợt bùng phát hiện tại của Sydney.

Bất kỳ ai sống trong một điểm nóng do chính phủ chỉ định và bị mất giờ làm việc, đều có thể nộp đơn xin trợ cấp $375 hoặc là $600.

Từ Thứ Sáu 23/7, những người Victoria bị mất giờ làm việc vì ảnh hưởng của các hạn chế, có thể nộp đơn xin trợ cấp.

Trợ cấp này sẽ bao gồm tuần đầu tiên của đợt phong tỏa hiện tại từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7.

Những người đủ điều kiện sẽ có thể nộp đơn yêu cầu $600 mỗi tuần nếu họ mất 20 giờ làm việc trở lên và $375 mỗi tuần nếu họ mất từ ​​8 đến dưới 20 giờ làm việc.

“Người dân Victoria có thể nộp đơn ngay từ Thứ Sáu 23/7, với myGov là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để nộp đơn yêu cầu”, Tổng trưởng Liên bang về Dịch vụ Chính phủ, bà Linda Reynolds cho biết trong một tuyên bố.

“Các khoản trợ cấp chủ yếu được thực hiện trong vòng 1 ngày làm việc và trong một số trường hợp, có thể sớm nhất là sau 40 phút”.

“Trợ cấp sẽ được định kỳ, có nghĩa là mọi người sẽ được trả tiền tự động cho bất kỳ tuần phong tỏa nào được bổ sung”.

Không có kiểm tra tài sản thanh khoản nào được áp dụng để đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp này.

Để tìm hiểu thêm và nộp đơn yêu cầu, hãy nhấp vào đây. (NQ)