Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Đại Lễ Phật Đản 2647 và Lễ Tưởng Niệm 60 Năm (1963-2023) Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu để Bảo Tồn Đạo Pháp


Thông Báo Thay Thư Mời
tham dự Đại Lễ Phật Đản 2647
và Lễ Tưởng Niệm 60 Năm (1963-2023)
Bồ Tát Thích Quảng Đức
tự thiêu để Bảo Tồn Đạo Pháp

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức,
Kính thưa Quý đồng hương Phật tử thân mến,

Mừng Phật Đản muôn phương cùng thiết lễ

Cúng dường ngày Khánh Đản đức Thích Ca

Nguyện chúng sinh nhuần giáo lý Phật Đà

Cầu nhân loại sống hòa bình thiện mỹ.
(Thơ của HT Thích Nhật Tân)

Quả thật vậy, mỗi năm vào ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch, người con Phật khắp nơi hân hoan đón mừng ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, để tưởng nhớ và kỷ niệm về sự xuất hiện của Ngài, mang ánh sáng Chánh Pháp giúp đẩy lùi bóng tối vô minh, khai mở con đường sáng, đưa chúng sanh đến bến bờ an vui giải thoát.

Đối với hàng đệ tử Tu Viện Quảng, lễ Phật Đản năm nay thật đặc biệt vì trùng lập với dịp Lễ Tưởng Niệm Chu Niên 60 năm ngày Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu thân để bảo tồn Đạo Pháp và Dân Tộc.

Chúng ta hồi tưởng lại, đúng vào ngày 20 tháng Tư nhuận năm Quý Mão (11/6/1963) trong một cuộc diễn hành của hàng ngàn Tăng, Ni để tranh đấu cho quyền bình đẳng tôn giáo, cho lá cờ Phật giáo không bị triệt hạ: Tại ngã tư đường Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt (ngày nay là CMT8 và NĐChiểu), lúc 9 giờ sáng, Hòa Thượng Thích Quảng Đức phát nguyện tự tay châm lửa thiêu thân, hầu thức tỉnh nhà cầm quyền để chấm dứt sự đàn áp PG. Trước ngày tự thiêu, Bồ tát đã để lại lời Tâm Huyết: “Tôi pháp danh Thích Quảng Đức, Hòa Thượng Trụ Trì chùa Quán Âm, Phú Nhuận (Gia Định). Nhận thấy Phật giáo nước nhà đương lúc ngửa nghiêng, tôi là một tu sĩ, mệnh danh là trưởng tử của Như Lai, không lẽ cứ ngồi điềm nhiên tọa thị để cho Phật pháp tiêu vong, nên tôi vui lòng phát nguyện  thiêu thân giả tạm này cúng dường chư Phật để hồi hhướng công đức bảotồn Phật giáo. Mong ơn mười phương chư Phật chư Đại đức Tăng, Ni chứng minh cho tôi đạt thành chí nguyện như sau: Mong ơn Phật tổ gia hộ cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm sáng suốt chấp nhận năm nguyện vọng tối thiểu của Phật giáo Việt Nam ghi trong bản tuyên ngôn. Nhờ ơn Phật Tổ gia hộ cho Phật giáo Việt Nam được trường tồn bất diệt. Mong nhờ hồng ân đức Phật gia hộ cho chư Đại đức Tăng, Ni,Phật tử Việt Nam tránh khỏi nạn khủng bố, bắt bớ giam cầm của kẻ gian ác. Cầu nguyện cho đất nước thanh bình, quốc dân an lạc. Trước khi nhắm mắt về cõi Phật, tôi trân trọng kính gửi lời cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm nên lấy lòng từ bi đối với quốc dân và thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thuở. Tôi thiết tha kêu gọi chư Đại đức Tăng, Ni, Phật tử nên đoàn kết nhất trí hy sinh để bảo tồn Phật giáo. Nam Mô Đấu chiến thắng Phật”.

Sau 10 phút thì lửa tàn, Bồ Tát Quảng Đức ngã xuống, nhục thân của Ngài được bọc bởi nhiều chiếc y ca sa vàng và cung thỉnh về làm lễ tang ở Chùa Xá Lợi. Đến ngày 19/6 lễ cung tống Kim quan Ngài đến trà tỳ tại Lò Thiêu An Dưỡng Địa, với sức nóng hơn 4000 độ nhưng trái tim của Ngài vẫn còn nguyên vẹn, đây là xá lợi, là trái tim bất diệt mà Bồ Tát muốn gởi lại cho nhân gian như là một biểu tượng của lòng từ bi và là niềm tin yêu chuộng hòa bình của toàn nhân loại. Ngài được Giáo Hội suy tôn lên ngôi vị Bồ tát của xứ sở Việt Nam.

Sự hy sinh phi phàm của Bồ Tát Quảng Đức đã làm chấn động dư luận khắp hoàn cầu. Báo chí thế giới đăng tin lên trang đầu cùng hình ảnh tự thiêu của Ngài. Quả thật, ngọn đuốc của Bồ-tát Quảng Đức đã thắp sáng hàng triệu con tim Việt Nam, đã đánh thức lương tri toàn nhân loại và hình ảnh của Ngài đã đi vào lịch sử VN và Thế Giới.

Để tưởng niệm công đức hy sinh to lớn của Bồ Tát Quảng Đức, Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức long trọng cử hành Lễ Tưởng Niệm 60 năm (1963-2023) cùng Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2647 vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật 04/06/2023, nhằm ngày 17 tháng 4 Âm lịch Quý Mão.

Tu Viện trân trọng kính mời quý vị cùng gia đình thân hữu, nhín chút thời gian quý báu đồng về dự lễ góp phần cầu nguyện chung.

Nam-mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

TM. Tu Viện Quảng Đức,

Viện Chủ: HT.Thích Tâm Phương
Trụ Trì: TT. Thích Nguyên Tạng