Friday, July 12, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

2/6: Con số các trường hợp mới từ các tiểu bang của Úc


Dưới đây là tóm tắt nhanh về tin tức và con số các trường hợp mới từ các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc trong tuần qua, như đã báo cáo vào Thứ Sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023.

Các tiểu bang và vùng lãnh thổ đã báo cáo số liệu thống kê về COVID-19 của họ hàng tuần, thay vì thông qua các bản cập nhật hàng ngày được cung cấp từ những ngày đầu của đại dịch.

New South Wales

Tiểu bang NSW đã ghi nhận 13,480 trường hợp mới, giảm so với tổng số 14,409 của tuần trước.

Có 1,459 người nhập viện với virus, trong đó có 34 bệnh nhân trong khu ICU.

Có 64 trường hợp tử vong mới được công bố vào ngày hôm nay.

Victoria

Đã có 8,669 trường  hợp mới tại Victoria trong tuần này, giảm đáng kể so với tổng số 10,642 trường hợp của tuần trước.

Tiểu bang có 464 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 14 bệnh nhân trong khu ICU.

Đã có 50 trường hợp tử vong mới được ghi nhận.

ACT

Đã có 946 trường hợp mới tại ACT trong tuần này, giảm nhẹ so với 996 trường hợp vào tuần trước.

Có 50 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 1 người trong khu ICU.

ACT đã báo cáo 2 trường hợp tử vong trong tuần này.

Queensland

Quy trình báo cáo COVID-19 mới của Queensland hiện hoạt động trên hệ thống trung bình luân phiên bảy ngày, khác với các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác.

Tiểu bang Qld đã ghi nhận 777 trường hợp trung bình hàng ngày kể từ ngày 30 tháng 5, tăng so với mức trung bình 757 của tuần trước.

Tính đến ngày 15 tháng 5, trung bình có 2 trường hợp tử vong trong bảy ngày, với 321 bệnh nhân nhập viện, trong đó có 7 người trong khu ICU.

Nam Úc

Đã có 3,728 trường hợp mới được ghi nhận tại Nam Úc, giảm so với 4,012 trường hợp vào tuần trước.

Hiện có 198 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 4 người trong khu ICU.

Nam Úc đã báo cáo 36 trường hợp tử vong mới.

Tây Úc

WA Health đã ghi nhận 3,767 trường hợp mới, giảm so với 4,486 trường hợp mới vào tuần trước.

Có 231 người nằm trong bệnh viện, trong đó có 3 người trong khu ICU.

Báo cáo tuần này bao gồm 15 trường hợp tử vong.

Tasmania

Tasmania đã ghi nhận 1,241 trường hợp mới, giảm nhẹ so với tổng số 1,381 của tuần trước.

Đã có 39 bệnh nhân nhập viện trong tuần qua, trong đó có 1 người trong khu ICU.

Tasmania đã ghi nhận 291 ca tử vong kể từ khi bắt đầu đại dịch vào năm 2020.

Lãnh thổ phía Bắc (NT)

Đã có 178 trường hợp COVID-19 mới được ghi nhận tại Lãnh thổ phía Bắc, giảm so với 203 trường hợp vào tuần trước.

Lãnh thổ phía Bắc hiện có chín bệnh nhân nằm trong bệnh viện.

Không có trường hợp tử vong mới được ghi nhận trong tuần này. (NQ)