Cổng Thông Tin dành cho Người Khuyết Tật -kết nối những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và những người chăm sóc của họ với các dịch vụ hỗ trợ mà họ cần

Cổng Thông Tin dành cho Người Khuyết Tật được Chính phủ Úc thiết lập để giúp những người bị khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn và kết nối họ với các dịch vụ trong khu vực của họ.. Cổng thông tin dễ dàng truy cập thông qua trang mạng, đường dây điện thoại và các kênh truyền thông xã hội.

VIDEO (BẤM VÀO NÚT TRÊN ĐỂ XEM): Disability Gateway (Department of Social Services, Australian Government)

Sadaf, một người bị liệt hạ chi, cần thêm những dịch vụ chăm sóc tại nhà và nhận thấy Cổng Thông Tin dành cho Người Khuyết Tật dễ sử dụng và là một nguồn tốt để kết nối với các dịch vụ liên quan dành cho người khuyết tật và những người chăm sóc họ.

“Đối với những người khuyết tật, chúng tôi không có nhiều năng sức để tìm kiếm thông tin trên mạng và rất dễ bị lạc và choáng ngợp”.

“Tôi thấy trang mạng Cổng Thông Tin dành cho Người Khuyết Tật vô cùng hữu ích và tôi có thể tìm thấy tất cả những thông tin tôi cần trên một nền tảng đơn giản.

“Phần nói về sự hỗ trợ tài chính thực sự hữu ích, vì nhiều người mà tôi quen không nhận ra rằng có các dịch vụ tài chính cụ thể dành cho họ vì họ chỉ đang cố gắng tồn tại mà thôi.

“Tôi cũng thích có một số điện thoại mà người dân có thể gọi nếu họ cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với ai đó và với dịch vụ Thông Phiên Dịch miễn phí, những ai không thông thạo tiếng Anh vẫn có thể tìm được sự trợ giúp mà họ cần” Sadaf nói thêm .

Cổng Thông Tin dành cho Người Khuyết Tật được thiết kế dựa trên sự phản hồi từ những người giống như Sadaf, những người nhận thấy rằng việc tìm kiếm thông tin phù hợp với nhu cầu cụ thể của bản thân có thể là một thách thức. Cổng Thông Tin dành cho Người Khuyết Tật là khởi điểm trung tâm, cung cấp thông tin mà mọi người có thể tin tưởng là có thể tiếp cận, dễ dàng và an toàn để sử dụng. Nó được kết cấu chung quanh 10 lãnh vực cuộc sống bao gồm việc làm, tiền bạc, trợ cụ và thiết bị, nhà ở, phương tiện giao thông, sức khỏe và phúc lợi, cuộc sống hàng ngày, giáo dục, giải trí, quyền lợi và pháp lý..

Quý vị có thể truy cập Cổng Thông Tin dành cho Người Khuyết Tật tại www.disabilitygateway.gov.au hoặc gọi số 1800 643 787. Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ khác, hãy gọi Dịch Vụ Thông Phiên Dịch miễn phí theo số 131 450 và yêu cầu được kết nối với Cổng Thông Tin dành cho Người Khuyết Tật.