Friday, September 29, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Các địa điểm nổi tiếng Melbourne CẤM người chưa tiêm chủng vào, theo các quy tắc mới của Hội Đồng

Một số địa điểm mang tính biểu tượng nhất của Melbourne sẽ sớm bị “hạn chế” đối với những người chưa tiêm chủng, bao gồm cả một tòa nhà được sử dụng cho một lễ hội lớn.

Tòa thị chính Melbourne (Town Hall) trên đường Swanston.

Một số tòa nhà mang tính biểu tượng nhất của Melbourne sẽ không cho những người chưa tiêm chủng được vào, kể từ ngày 5 tháng 11.

Hội Đồng Thành Phố Melbourne đã thông báo vào ngày Thứ Tư rằng du khách, nhân viên và nhà thầu tham dự các cơ sở do Hội Đồng điều hành phải được tiêm chủng đầy đủ từ ngày 5 tháng 11.

Điều đó có nghĩa là mọi người sẽ bị “cấm”, không được vào các tòa nhà nổi tiếng như Tòa thị chính (Town Hall), Nhà tắm Thành phố Melbourne (Melbourne City Baths), Nhà tắm Carlton (Carlton Baths), thư viện (libraries) và các trung tâm giải trí và cộng đồng trong khu vực Hội Đồng trừ khi họ đã tiêm chủng đầy đủ (hai liều).

Giám đốc điều hành Hội Đồng, ông Justin Hanney cho biết quyết định phức tạp này “không hề nhẹ”.

Nhà tắm Thành phố Melbourne (Melbourne City Baths).

Ông Hanney nói: “18 tháng qua là một chặng đường vô cùng khó khăn đối với tất cả chúng tôi, và đã kiểm tra khả năng phục hồi của thành phố chúng tôi hơn bao giờ hết”.

“Chúng tôi tin rằng tiêm chủng Covid-19 là cách tốt nhất để mở cửa lại thành phố của chúng tôi, đồng thời bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của nhân viên cũng như cộng đồng rộng lớn hơn của chúng tôi”.

“Người dân của chúng tôi đã nói với chúng tôi rằng họ đồng ý”.

Việc tiêm chủng sẽ được yêu cầu để vào bất kỳ địa điểm nào của Thành phố Melbourne, bao gồm thư viện, trung tâm giải trí, cơ sở cộng đồng và văn phòng hành chính bao gồm Tòa thị chính.

Thư viện State Library Victoria.

“Khi chúng tôi tiếp tục cung cấp các dịch vụ thiết yếu và hỗ trợ cộng đồng của mình, chúng tôi muốn bảo đảm Thành phố Melbourne là một nơi an toàn và lành mạnh để làm việc, và các cơ sở của chúng tôi vẫn là những nơi an toàn để ghé thăm”, ông Hanney nói.

Quy tắc sẽ không áp dụng cho những người được miễn trừ y tế hợp lệ.

Thời hạn phù hợp với bản đồ lộ trình của tiểu bang do Thủ hiến Daniel Andrews công bố cho thấy rằng trước ngày 5 tháng 11, 80% người dân Victoria từ 16 tuổi trở lên sẽ được tiêm chủng đầy đủ. (NQ)