BỘ Y TẾ NSW: Những điểm chính ngày Thứ Năm 12/8

     NSW đã ghi nhận 345 ca nhiễm mới COVID-19 trong nội địa trong vòng 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua. Có ít nhất 60 ca là lây nhiễm trong cộng đồng trong suốt thời kỳ hoặc hầu hết thời kỳ lây nhiễm của họ.

     Con số ca nhiễm vẫn là cao nhất ở các khu vực Canterbury-Bankstown và Fairfield.     

     Kể từ 5 giờ chiều hôm nay, Bayside, Burwood và Strathfield cũng sẽ được xem là các khu vực cần quan tâm, và có áp dụng các giới hạn phong tỏa thêm nữa. Nhớ đảm chắc quý vị biết các luật lệ về sự phong tỏa nơi khu vực của quý vị.

     Đã có một số ca nhiễm mới tại vùng Hunter New England. Lệnh bắt buộc ở nhà hiện hành khắp vùng Hunter New England sẽ được gia hạn một tuần nữa cho đến 0 giờ 01 phút sáng thứ Sáu ngày 20 tháng Tám.

     Xin quý vị nhớ đừng đến thăm viếng nhà người khác và cũng đừng mời khách đến thăm viếng nhà quý vị.

     Xin quý vị đừng ra khỏi nhà trừ khi có việc gì tuyệt đối thiết yếu – quý vị càng thường xuyên ra khỏi nhà, thì càng có nhiều khả năng bị nhiễm COVID-19.

     Ngày hôm qua, có hơn 106,000 người đã được chủng ngừa. Quý vị hãy bảo vệ chính mình, gia đình mình, những người thân yêu của mình và cộng đồng của mình bằng cách hãy đi chủng ngừa.

     Bất cứ ai 18 tuổi trở lên đều có thể được chủng ngừa. Quý vị có thể xem kết nối Vaccine Eligibility Checker hoặc vào trang mạng Hot Doc để tìm các cuộc hẹn có sẵn gần nhà quý vị.