CENSUS 2021: Những gì quý vị cần biết về cuộc Kiểm Tra Dân Số

Đêm Kiểm Tra Dân Số là 10 tháng tám 2021.

Kiểm Tra Dân Số là gì

Mỗi 5 năm, Cục Thống Kê Úc đếm mỗi người và nhà ở Úc. Đây được gọi là Kiểm Tra Dân Số. Cuộc kiểm tra hỏi về những điều như tuổi, quốc gia mà quý vị sinh ra, tôn giáo, tổ tiên, ngôn ngữ nói trong nhà, việc làm và giáo dục. Mọi người đang ở trong nhà quý vị vào ngày 10 tháng tám 2021 phải được tính vào. Điều này gồm cả các khách từ nước ngoài và em bé.

Tại sao quý vị cần phải làm cuộc Kiểm Tra Dân Số

Cuộc Kiểm Tra Dân Số giúp chúng ta hiểu những gì chúng ta cần bây giờ, và trong tương lai.

Thông tin từ cuộc Kiểm Tra Dân Số giúp các chính phủ, doanh nghiệp và những tổ chức phi lợi nhuận trên khắp nước đưa ra những quyết định đúng đắn. Nó còn giúp các nhóm cộng đồng hoạch định những dịch vụ địa phương cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng. Ví dụ:

  • Các thư viện sử dụng dữ liệu Kiểm Tra Dân Số để hiểu về những ngôn ngữ được dùng trong các cộng đồng địa phương để họ có thể trữ những quyển sách ngoại ngữ cho đọc giả của họ
  • Các siêu thị sử dụng dữ liệu Kiểm Tra Dân Số để báo về những sản phẩm cần phải tồn trữ cho khách hàng của họ, kể cả những thực phẩm quốc tế.
  • Các cơ quan truyền thông sử dụng dữ liệu Kiểm Tra Dân Số để quyết định sẽ cung cấp dịch vụ phát thanh bằng ngôn ngữ nào cho thính giả của họ

Hãy xem thêm nhiều ví dụ về cách dữ liệu Kiểm Tra Dân Số được sử dụng.

Cách mà thông tin của quý vị được giữ an toàn

Thông tin cá nhân của quý vị được pháp luật bảo vệ. Thông tin không được chia sẻ với các cơ quan chính phủ khác hay bất cứ ai. Quý vị không thể bị nhận diện qua thông tin mà quý vị chia sẻ về bản thân hoặc gia đình của quý vị trong cuộc Kiểm Tra Dân Số.

Cách thức và lúc nào phải điền tờ Kiểm Tra Dân Số

Quý vị có thể điền tờ Kiểm Tra Dân Số của mình trực tuyến, bằng đơn giấy, hoặc với sự giúp đỡ của chúng tôi. Quý vị có thể bắt đầu ngay sau khi quý vị nhận được những chỉ dẫn, nếu quý vị biết ai sẽ ở nhà vào đêm Kiểm Tra Dân Số. 

  • Đa số các hộ gia đình sẽ nhận được những chỉ dẫn trong thư để điền trực tuyến. Trong đó sẽ có số Kiểm Tra Dân Số độc nhất của quý vị cùng với một mật mã tạm. Hãy vào census.abs.gov.au khi quý vị nhận được những chỉ dẫn của mình vào đầu tháng tám 2021. Nếu quý vị muốn sử dụng mẫu đơn giấy, hãy gọi dịch vụ yêu cầu mẫu đơn giấy tự động 24 tiếng ở số 1800 130 250. Quý vị sẽ cần số Kiểm Tra Dân Số gồm 16 số từ lá thư Kiểm Tra Dân Số của quý vị.
  • Một số hộ gia đình sẽ nhận được một mẫu đơn bằng giấy. Điều này cũng áp dụng cho các học sinh quốc tế và du khách đang cư trú tại những nơi như khách sạn, khu cấm trại hoặc chỗ ở cho học sinh. Khi điền xong, hãy gửi trả lại cho chúng tôi bằng phong bì trả tiền sẵn đã được cung cấp. Trên mẫu đơn có những chỉ dẫn nếu quý vị muốn điền trực tuyến.

Đơn Kiểm Tra Dân Số chỉ có bằng tiếng Anh. Quý vị có thể nhờ người nhà hoặc bạn bè giúp đỡ về cuộc Kiểm Tra Dân Số cho quý vị. Cũng sẽ có nhân viên Kiểm Tra Dân Số và họ có thể chỉ quý vị cách điền vào mẫu đơn.

Ai cần phải điền tờ Kiểm Tra Dân Số

Cuộc Kiểm Tra Dân Số là bắt buộc.* Điều này có nghĩa là mọi người ở Úc ngoại trừ các nhà ngoại giao và gia đình của họ đều phải điền tờ Kiểm Tra Dân Số bất kể họ đang ở đâu vào đêm Kiểm Tra Dân Số. Điều này bao gồm những người có chiếu kháng, du khách và khách quốc tế như sinh viên đang học tại các đại học Úc.

*Xem Bản Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư về Cuộc Kiểm Tra Dân Số 2021 tại census.abs.gov.au/privacy

Tôi có thể xin giúp đỡ ở đâu?

Sẽ có sự hỗ trợ nếu quý vị cần được giúp đỡ để điền tờ Kiểm Tra Dân Số.      

  • Viếng census.abs.gov.au/findus để tìm sự giúp đỡ trực tiếp ở gần quý vị. 
  • Gọi cho chúng tôi ở số 1800 512 441 để nói chuyện với một người bằng tiếng Anh.
  • Để được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi Dịch Vụ Thông Phiên Dịch (TIS National) ở số 131 450.