Bầu cử VIC: Lao động và Liên-Đảng ngang nhau, theo thăm dò mới nhất


Theo một cuộc thăm dò mới nhất, sự ủng hộ dành cho Chính phủ Lao động đã giảm xuống, có nghĩa là Lao động và Liên-Đảng “ngang nhau” chỉ vài ngày trước Bầu cử ở Victoria.

Các cuộc thăm dò cho thấy Lao động và Liên-Đảng “ngang nhau” trong cuộc bầu cử ở Victoria.

Một cuộc khảo sát do Resolve Strategy for The Age thực hiện cho thấy số phiếu bầu sơ bộ của Lao động đã giảm 7% kể từ cuộc bầu cử lần trước, xuống còn 36%.

Trong khi đó, phiếu bầu sơ bộ của Liên-Đảng đã tăng 5% kể từ khi được ghi nhận là 31% trong Cuộc thăm dò ý kiến từ​​ Resolve Strategy gần đây nhất vào tháng 10, giúp 2 đảng “ngang nhau” khi nói đến bỏ phiếu sơ bộ.

Trên cơ sở ưu tiên của hai bên, Lao động vẫn dẫn trước Liên-Đảng, nhưng khoảng cách đã được thu hẹp.

Lao động đang dẫn trước 53% so với 47% trong cuộc thăm dò, so với mức chênh lệch 59 trên 41 được ghi nhận vào cuối tháng 10.

Thủ hiến Daniel Andrews vẫn dẫn trước ông Matthew Guy rất nhiều về vị trí Thủ hiến được ưa thích của tiểu bang, với tỷ lệ là 48% so với 34%.

Giám đốc Resolve Jim Reed nói rằng đảng Lao Động sẽ có nguy cơ mất từ ​​8 đến 12 ghế nếu kết quả của cuộc thăm dò được lặp lại vào ngày bầu cử vào Thứ Bảy 26/11.

Resolve Political Monitor đã khảo sát khoảng 1,000 người dân Victoria từ Thứ Tư đến Chủ Nhật. (NQ)