Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

30/7: Victoria ghi nhận 8,937 trường hợp mới & 61 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 8,937 trường hợp mới và 61 trường hợp tử vong. Con số các trường hợp của ngày hôm nay là giảm so với 10,898 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 837 người đang nằm trong các bệnh viện Victoria, trong đó có 38 người trong khu ICU và 10 người đang dùng máy thở.

Con số này tăng nhẹ từ 813 trường hợp nhập viện của ngày hôm qua, trong đó có 32 người trong khu ICU.

Trong số các trường hợp mới, 6,564 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh, và 2,373 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 66,578 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 69.2% những người trên 16 tuổi đã được tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)